Wspominamy tych, którzy odeszli

Data: 31-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wspominamy tych, którzy odeszli 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych zapalamy znicze na grobach naszych bliskich. Wspominamy również przyjaciół, kolegów i znajomych. Pamiętamy o tych, którzy odeszli. Tradycyjnie przypominamy byłych pracowników Starostwa Powiatowego w Pile oraz radnych Rady Powiatu, których nie ma już wśród nas.

Na początku listopada 2020 r. zmarł Tomasz Baran, wiceprzewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Pile. Śp. Tomasz Baran w latach 1998 – 2002 oraz 2002 – 2006 sprawował również mandat radnego Rady Powiatu w Pile. W latach 1999-2006 pełnił również funkcję Członka Zarządu Powiatu w Pile. Pełnił także stanowisko Dyrektora Wielkopolskiej Regionalnej Kasy Chorych Oddziału w Pile.

W listopadzie w 2020 r. zmarł Jacek Ciechanowski - dawny opozycjonista, współzałożyciel pilskiej "Solidarności", były członek Porozumienia Centrum i Prawa i Sprawiedliwości. Śp. Jacek Ciechanowski w latach 2006-2010 zasiadał w Radzie Powiatu w Pile z listy PiS.

W marcu 2021r. w wieku 68 lat zmarł Stefan Piechocki, radny czterech kadencji Rady Powiatu w Pile w latach 2006 - 2020 r., z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Śp. Stefan Piechocki w latach 2006 - 2010 był Członkiem Zarządu Powiatu w Pile, w latach 2010-2014 pełnił funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Pile. W latach 2014- 2018 był Wicestarostą Pilskim. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pile, których pożegnaliśmy w 2019 r.:
Danuta Binkis, emerytowany pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii, zmarła w listopadzie 2019 r.   
Bogusław Mikita, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pile, wcześniej Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego i Wicestarosta Pilski, zmarł w styczniu 2019 r.
Halina Chwarścianek, inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pracowała w latach 1999 - 2002, zmarła w marcu 2019 r.
Mieczysław Chmiel, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, pracował w latach 1999-2018, zmarł w czerwcu 2019 r.
Jolanta Ryckowska, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, pracowała w latach 1999-2008, zmarła w sierpniu 2019 r.
Joanna Bratkowska, główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji, pracowała w latach 2007-2019, zmarła w sierpniu 2019 r.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pile, którzy odeszli wcześniej:
Halina Słowik, inspektor Wydziału Finansów, pracowała w latach 1999-2005, zmarła w lutym 2018r.
Danuta Zasada, dyrektor Wydziału Nieruchomości, pracowała w latach 1999 - 2017, zmarła marzec 2017r.
Marian Barełkowski, dyrektor Wydziału Oświaty, pracował w latach 1999 – 2007, zmarł w lutym 2017r.
Marian Galus, inspektor Wydziału Finansów, pracował w latach 1999 – 2012, zmarł w maju 2015r.
Barbara Lewandowska – Osmelak, inspektor Wydziału Organizacyjnego, pracowała w latach 1999 – 2012, zmarła w lutym 2012r.
Krzysztof Tadych,  inspektor Wydziału Oświaty, pracował w latach 1999 -2011, zmarł w styczniu 2011r.
Tomasz Tomko, pracownik Wydziału Komunikacji, pracował 2000 – 2005, (wcześniej w Zarządzie Dróg), zmarł w maju 2005r.

Radni Rady Powiatu w Pile, których również nie ma już wśród nas:
Andrzej Barczak - radny III kadencji (2006-2010)
Franciszek Jeżewski - radny IV kadencji (2010-2014)
Wacław Michalec - radny I kadencji (1998-2002 )
Jan Niedźwiecki - radny III kadencji (2006-2010)
Stanisław Nowak – radny I kadencji (1998-2002)
Dyonizy Pabich – radny I kadencji (1998-2002)
Włodzimierz Winkler - radny IV kadencji (2010-2014)
Wiesław Zych - radny I kadencji (1998-2002), II kadencji (2002-2006), IV kadencji (2010-2014)