Ruszył etap II projektu Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego

Data: 26-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ruszył etap II projektu Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego 25 października w MDK ISKRA w Pile odbyła się konferencja „Biznes Bez Granic – jak wejść na rynek międzynarodowy”, inaugurująca projekt pn. „Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego - etap II”. Rozpoczęły się także kolejne szkolenia ze wsparcia doradczego dla uczestników pierwszego etapu projektu Promocji Gospodarczej. Z 10 przedstawicielami firm podpisano także umowy na wsparcie ich uczestnictwa w targach międzynarodowych w Las Vegas w USA i Kolonii w Niemczech, w styczniu 2022 r.    

W konferencji inaugurującej kolejny projekt Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego – etap II wzięli udział przedstawiciele firm z naszego regionu, którzy mają ambicje ukierunkowane na ekspansję na rynki krajowe i międzynarodowe, chcą poszerzyć swoją działalność, nawiązać współpracę z partnerami biznesowymi za granicą, wypromować swoją działalność, swoje usługi oraz produkty w celu zwiększenia zysków.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm z powiatu pilskiego, reprezentujący małe i średnie przedsiębiorstwa. To do nich skierowany jest projekt, podobnie jak realizowany etap I Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego. Wartość obu realizowanych projektów to ponad 2,7 mln zł, w tym ponad 2,1 mln Powiat Pilski pozyskał z funduszy europejskich.

Konferencję otworzył Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
- Dzisiaj rozpoczynamy realizację już II etapu Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego – wyjątkowego projektu w skali całego kraju. Zależy nam na ożywieniu gospodarki powiatu pilskiego, a jednym ze sposobów jest jej umiędzynarodowienie. Wiele firm z naszego regionu ma duży potencjał, aby poszerzyć swoje rynki zbytu i znaleźć kontrahentów za granicą. W tym właśnie chcemy Wam pomóc i temu służą nowatorskie projekty Promocji Gospodarczej – powiedział.    

Podczas konferencji jednym z prelegentów była Justyna Lipczyńska z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która przedstawiła rolę PAIiH w procesie umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, rozwoju współczesnych firm. Celem agencji jest m.in. zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.

Sebastian Kuśmierek z Fundacji Polski Klaster Eksportowy, przybliżył przedsiębiorcom Chiny oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, jako kierunki na ekspansję na rynki zagraniczne. Celem Fundacji jest ułatwienie polskim firmom zbudowania polskiej marki na świecie poprzez m.in. dostęp do rynków zagranicznych poprzez zastosowanie najskuteczniejszych narzędzi do popularyzacji polskich produktów i usług.

Podczas konferencji Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile przedstawiła wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, które oferowane jest właśnie przez Powiatowy Urząd Pracy.

Odbyła się również prezentacja portalu www.biznes.powiat.pila.pl, przez Sebastiana Sowę z firmy Sun Group sp. z o. o. sp. k. portal gospodarczy został utworzony w 2020 r., w ramach projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego”. Platforma ta ma za zadanie integrować JST, MŚP, a także ma służyć jako narządzie przejrzystej komunikacji, która jest uzupełniana.  Zapraszamy do korzystania z naszej platformy.

Uczestnicy obu projektów Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego oprócz wsparcia doradczego specjalistów kwalifikowani są także do udziału w targach międzynarodowych.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski podpisali 10 umów na wsparcie tych wyjazdów. 5 przedsiębiorstw z naszego regionu już w styczniu 2022 r. zaprezentuje się na targach nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych tzw. „Przemysłu jutra” w Las Vegas w USA.
Z kolei 5 firm, także w styczniu 2022 r. weźmie udział w targach meblarskich - „Wnętrza przyszłości” w Kolonii w Niemczech. Wsparcie w ramach projektu obejmuje także organizację stoisk wystawowych.   

Podczas inauguracji II etapu projektu Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego Karolina Szambelańczyk, dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Pile omówiła jego założenia, w tym zasady udziału przedsiębiorstw powiatu pilskiego w projekcie, udziału w targach w Szanghaju i Dubaju – co jest również planowane w 2022 roku oraz możliwości wsparcia przedsiębiorców w nowej perspektywie 2021-2027 w formie przeglądu projektów programów operacyjnych.
Po konferencji uczestnicy mogli skorzystać z porad ekspertów w celu uzyskania informacji na temat rekrutacji, jak i form wsparcia dla przedsiębiorstw.
__________________ 
Projekty Promocji Gospodarczej Powiatu Pilskiego realizowane są w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka.
Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej. Poddziałanie 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.
Zapisz się na newsletter