I LO w Pile laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku

Data: 21-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

I LO w Pile laureatem konkursu Wielkopolska Szkoła Roku I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. W. Pola w Pile zostało laureatem prestiżowego konkursu Wielkopolska Szkoła Roku organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Szkoła prowadzona przez Powiat Pilski w nagrodę otrzymała 10 tys. zł. Znalazła się wśród 4 szkół, które otrzymały tytuł laureata konkursu.
Podczas uroczystej gali, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich statuetkę i nagrodę odebrała Angelika Zygmunt, dyrektor szkoły, której towarzyszyli nauczyciel matematyki - Dariusz Włoszczyński, przedstawicielka samorządu uczniowskiego - Marta Mierzwa, Radna Rady Powiatu w Pile, przewodnicząca  Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa - Iwona Schulz oraz wicedyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - Monika Marchut-Grzybowska.  

- Powiem skromnie, że nie spodziewaliśmy się tej nagrody, co najwyżej wyróżnienia. Ten zaszczytny tytuł to efekt pracy, współpracy i zaangażowania wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia i wychowania. To wielki zaszczyt i zobowiązanie zarządzać szkołą o ponad 75 - letniej tradycji w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Dziś towarzyszyły mi: duma, radość i wzruszenie. Drodzy uczniowie, absolwenci, rodzice, opiekunowie, pracownicy i przyjaciele szkoły - cieszmy się z tego sukcesu – mówi Angelika Zygmunt, dyrektor I LO.   

Konkurs organizowany jest od 5 lat, nagradzane są w nim przedszkola oraz szkoły z terenu województwa wielkopolskiego, które modelują w uczniach wzorzec nowoczesnego Wielkopolanina, kształtując wśród nich postawy patriotyczne oraz poczucie własnej wartości. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności edukacyjnej, za trwałość tych działań realizowanych przez całe pokolenia.   

Do tegorocznej edycji konkursu nominowano 92 szkół i placówek spośród 3400 funkcjonujących w Wielkopolsce. I LO w Pile zgłosił Zarząd Powiatu w Pile.   
- Gratuluję pani dyrektor, nauczycielom i uczniom. To przede wszystkim wynik ciężkiej pracy osób zaangażowanych w rozwój tej placówki, w utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, w rozwój pasji i zainteresowań uczniów, w kształtowanie prospołecznych i patriotycznych postaw. Jako Powiat Pilski, robimy wszystko, aby I LO było placówką nowoczesną, dającą uczniom i nauczycielom możliwości ciągłego rozwoju – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

I LO w Pile to szkoła z dużymi tradycjami, od lat kształcąca uczniów na wysokim poziomie, przygotowująca na różne kierunki studiów. Obecnie uczęszcza tu ponad 850 i pracuje ponad 60 nauczycieli. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu środków Powiatu Pilskiego oraz pozyskanych przez Powiat z zewnątrz, szkoła przeszła dużą modernizację. W 2019 r. na terenie I LO powstało Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej, zostały wyremontowane i zmodernizowane pomieszczenia biblioteki szkolnej, stołówki, nowocześnie doposażone zostały sale lekcyjne. Obecnie jest tu realizowany elitarny projekt Szkoła Ćwiczeń, wartości 1,3 mln zł. To profesjonalne centrum szkolenia nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich, w którym mogą doskonalić praktyczne metody nauczania. W ramach projektu doposażonych jest aż 8 pracowni.

We wrześniu tego roku, dzięki zaangażowaniu obecnych władz Powiatu Pilskiego i pilskich posłów, otwarto tu nową Powiatową Halę Sportową wartości 17 mln zł, na którą czekało wiele pokoleń uczniów i nauczycieli.

Ponadto w tym roku szkolnym I LO w Pile zostało zakwalifikowane do konkursu Wielkopolskiej Superligi Liceów, rywalizując w takich przedmiotach jak: j. angielski, matematyka i historia.