Z podziękowaniami dla nauczycieli

Data: 16-10-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Z podziękowaniami dla nauczycieli 15 października w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W szkołach i placówkach oświatowych prowadzanych przez Powiat Pilski zatrudnionych jest blisko 700 nauczycieli.

- Państwa praca, choć nie zawsze doceniana, zasługuje na najwyższe uznanie. Każdemu z was, bez względu na zajmowane stanowisko dziękuję dziś za codzienne zaangażowanie, za państwa trud i poświęcenie w przekazywaniu wiedzy i wartości, które kształtują młode pokolenie. Ze swej strony staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i pracy. Pozyskując środki krajowe i unijne unowocześniamy pracownie dydaktyczne, budujemy nowe boiska, odbudowaliśmy stadion przy ulicy Okrzei i dawne Kino Iskra. Wybudowaliśmy też dwie nowe hale sportowe: przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz przy ul. Pola, którą kilka tygodni temu oddaliśmy do użytku. Przed nami jednak kolejne wyzwania, w tym między innymi, budowa Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych, które będzie jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju, znacząco podnoszącą jakość kształcenia zawodowego  – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, wspólnie z członkami Zarządu Powiatu: Emilią Załachowską, Markiem Kamińskim i Krzysztofem Sadowskim wręczyli też nagrody wyróżniającym się nauczycielom i dyrektorom.

Uroczystość przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.

Nagrody Starosty Pilskiego otrzymali

Dyrektorzy
 • Angelika Zygmunt, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
 • Daria Szostak, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Pile
 • Anna Kucharska, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile
 • Magdalena Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
 • Monika Rój, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile
 • Mariola Nosek, dyrektor Zespołu Szkół w Łobżenicy
 • Agnieszka Marcinkowska-Beznosik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego                     i Ustawicznego w Wyrzysku
 • Sylwia Jułga, pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
 • Ariana Latzke, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile
 • Małgorzata Bazelak, pełniąca obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
 • Grzegorz Witkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
 • Marek Wasilewski, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • Arkadiusz Jeż, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile
 • Piotr Danielewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
 • Szczepan Rybacki, pełniący obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
Nauczyciele

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile
 • Daria Paluchowska-Prochot, wicedyrektor, nauczyciel biologii
 • Jolanta Mrotek-Szczepkowska, nauczyciel języka niemieckiego
 • Izabela Jarecka, nauczyciel języka polskiego
 • Dariusz Włoszczyński, nauczyciel matematyki
 • Przemysław Kozieł, nauczyciel informatyki
 Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile
 • Aleksandra Krawczyk, wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego
 • Wioletta Gaujard, nauczyciel języka polskiego
 • Jacek Wysocki, nauczyciel-trener
 Zespół Szkół Technicznych w Pile
 • Danuta Rosa, nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
 • Maciej Reinke, nauczyciel geografii oraz podstaw przedsiębiorczości
 Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
 • Piotr Halama, wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów logistycznych
 • Roman Powolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasach mundurowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 Zespół Szkół Budowlanych w Pile
 • Joanna Kolanowska, wicedyrektor, nauczyciel matematyki oraz przedmiotów zawodowych
 • Anna Winkler, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Karina Mazurek, nauczyciel chemii
 • Magdalena Ślawska, nauczyciel języka angielskiego
 • Sylwia Kubińska, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 • Alicja Dzidziul, nauczyciel matematyki oraz przedmiotów zawodowych
 • Magdalena Wiza, pedagog szkolny
 • Małgorzata Nahajowska-Stadnik, nauczyciel przedmiotów informatycznych
 • Henryk Liszkiewicz kierownik internatu
 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 • Alina Matejczuk, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • Irena Wasik, nauczyciel przedmiotów zawodowych
 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile
 • Monika Filoda, nauczyciel języka angielskiego
 • Jolanta Tancogne, nauczyciel geografii oraz podstaw przedsiębiorczości
 • Izabela Fonferek-Ławecka, nauczyciel języka francuskiego
 • Sławomir Kozłowski, nauczyciel matematyki oraz przedmiotów informatycznych
 Zespół Szkół w Łobżenicy
 • Katarzyna Kaczmarek, nauczyciel geografii, informatyki, oligofrenopedagog
 • Maria Mitek, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku
 • Ewa Orzeł-Sobczyk, nauczyciel języka angielskiego
 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
 • Marzena Osińska-Biała, nauczyciel języka polskiego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • Marcin Andruszko, nauczyciel-wychowawca
 Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
 • Mariusz Maruda, wicedyrektor ds. wychowawczych
 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile
 • Marcelina Słota, wicedyrektor
 Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile
 • Barbara Rudniewska, nauczyciel zajęć artystycznych, akrobatyki sportowej oraz gimnastyki
Gratulacje!
 
 
 
Zapisz się na newsletter