Pamiętamy!

Data: 17-09-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pamiętamy! 17 września 1939 roku ZSRR dokonały zbrojnej napaści na Polskę, bez wypowiedzenia wojny. Sowieckie władze zrealizowały tajny pakt Ribbentrop-Mołotow zawarty  między ZSRR i III Rzeszą, 23 sierpnia 1939 r. Wydarzenie to czesto nazywne jest IV rozbiorem Polski.