Pożegnanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Pile

Data: 27-08-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pożegnanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Pile W związku z powierzeniem ppłk. Adamowi Nawrockiemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Pile nowych obowiązków służbowych Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski i Maria Bratkowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Pile podziękowali Komendantowi za dotychczasową współpracę.

Ppłk Adam Nawrocki miał duży wpływ na kształtowanie nowoczesnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i budowanie relacji ze społeczeństwem całego subregionu pilskiego.

Wspólpraca Powiatu Pilskiego z WKU w Pile odbywa się na wielu polach. W tym roku Wojskowy Komendant Uzupełnień w Pile podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Pile, dzięki której WKU w Pile udzieli merytorycznego wsparcia uczniom oddziału przygotowania wojskowego.
Ppłk Adam Nawrocki współpracował także przy organizacji Rodzinnego Pikniku Wojskowego, który niedawno odbył się na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile. Wtedy też za zangażowanie w promowanie Wojska Polskiego i patriotycznych wartości wręczył staroście pilskiemu Eligiuszowi Komarowskiemu odznakę honorową. Powiat Pilski udanie wspólpracuje również z WKU w Pile przy organizacji kwalifikacji wojskowej.

- Panie Komdnancie, podejmowaliśmy wiele udanych działań, za co jeszcze raz dziękuję. Pana wkład w rozwój tych dobrych relacji są godne szacunku. Życzę kolejnych sukcesów w służbie dla Ojczyzny i wszelkiej osobistej pomyślności - powiedział starosta Eligiusz Komarowski. 
 
Zapisz się na newsletter