Budujemy markę Eko Powiat Pilski

Data: 04-06-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Budujemy markę Eko Powiat Pilski 5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. Od 2018 roku Powiat Pilski podejmuje szereg działań i inwestycji, które mają na celu edukację mieszkańców w zakresie proekologicznych zachowań. Działania te wpisują się w budowanie marki Eko Powiat Pilski.

- Dbajmy o otaczającą nas przyrodę. Od nas zależy jakie środowisko naturalne zostawimy następnym pokoleniom - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Powiat Pilski razem z nadleśnictwami Zdrojowa Góra i Kaczory od 2018 r. realizuje dwa projekty „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” o łącznej wartości ponad 3,7 mln zł, na które pozyskał unijne fundusze w wysokości ok. 3,2 mln zł.
 
W ramach I etapu zrealizowano m.in.:   
- w budynku I LO przy Pola w Pile - Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej dostępne dla wszystkich mieszkańców powiatu pilskiego,
- przy budynku Starostwa Powiatowego, przy wejściu na pilską Wyspę powstała ścieżka edukacyjna wyposażona w multimedialne tablice o treściach przyrodniczych i ekologicznych,
- w budynku I LO przy ul. W. Pola - powstała Powiatowa Stacja Meteo,
- w Nadleśnictwach Zdrojowa Góra i Kaczory doposażono i rozbudowano Ośrodki  Edukacji Leśnej i wybudowano nowe lub zmodernizowano istniejące ścieżki edukacji ekologicznej w terenie,
-  w przestrzeni publicznej prowadzona jest kampania edukacji ekologicznej w postaci banerów z hasłami zachęcającymi mieszkańców do postaw chroniących środowisko -  segregacji odpadów, oszczędności wody, energii, szanowania przyrody - w tym lasów. 

W ramach II etapu: 
- powstanie 6 nowych ścieżek edukacyjnych przy szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski,
- rozbudowana zostanie ścieżka edukacyjna przy Starostwie Powatowym przy alei Niepodległości,
- na terenie Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile powstanie Punkt Edukacji Ekologicznej, w tym  oranżeria, wiszące ogrody
- Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile doposażone zostanie w nowoczesny sprzęt multimedialny.
- kontynuowane są kampanie edukacyjne: eko w domu, eko w pracy, eko na zakupach.
- w nadleśnictwach powstaną nowe ścieżki edukacji ekologicznej, także w miejscach chętnie odwiedzanych przez turystów, prowadzone będą lekcje edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Powiat Pilski na inwestycje związane z ekologią skutecznie sięga również po środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ubiegłym roku przed Starostwem Powiatowym w Pile powstała dostępna dla mieszkanców "Całodobowa terenowa stacja ekologiczna". Wartość inwestycji to 145 tys. zł, w tym dofinansowanie, które pozyskaliśmy z WFOŚiGW wynosi 87 tys. zł. Nowa ścieżka wyposażona jest w gabloty solarne z treściami ekologocznymi, edukacyjną architekturę: wiatę, stół, zegar fenologiczny (obrazujący tajemnice zjawisk zachodzących w przyrodzie na przestrzeni pór roku) oraz edukacyjną grę terenową.

Dzięki  środkom z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 285 tys. zł w czterech szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski: Zespole Szkół Budowlanych, w I LO w Pile - PCEE, Zespole Szkół w Łobżenicy i Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile powstały Zielone Pracownie bogato wyposażone w sprzęt laboratoryjny, w tym mikroskopy, do prowadzenia zajęć z zakresu biologii i ekologii. 

Powiat Pilski razem z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile podpisał również prozumienie o zakładaniu łąk kwietnych. To również kolejne działania proekologiczne. Łącznie powstanie w Pile 7 łąk kwietnych. Pierwsza została już założona przed budynkiem przy alei Wojska Polskiego 49b, kolejne 6 powstanie przy szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski.
Zapisz się na newsletter