„Partnerstwo dla rozwoju Krajny” – warsztaty dla mieszkańców

Data: 03-03-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

„Partnerstwo dla rozwoju Krajny” – warsztaty  dla mieszkańców W Białośliwiu i Łobżenicy odbyły się  pierwsze warsztaty dla mieszkańców, w ramach opracowywania strategii terytorialnej dla „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”.

W skład Partnerstwa wchodzi dzisiaj już 8 samorządów: Powiat Pilski i 5 gmin z powiatu pilskiego:   Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, Białośliwie i Miasteczko Krajeńskie (gmina dołączyła w lutym) oraz  gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. „Partnerstwo dla rozwoju Krajna” bierze udział w pilotażowym programie Centrum Wsparcia Doradczego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest podniesienie komfortu życia mieszkańców, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Krajna.  

- Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców Związku Miast Polskich. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać także udział w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
________________________

Warsztaty z mieszkańcami są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych. Mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie, potrzeby, słabe jak i mocne strony gmin, w których żyją i pracują oraz zgłosić swoje pomysły.  
- Takie spotkania są pomocne w opracowaniu projektów inwestycyjnych dla poszczególnych gmin, jak i ponadregionalnych – dodaje starosta pilski.  
W warsztatach uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich: Justyna Pietrzykowska i Mirosław Mękarski.  
- Dokonaliśmy już analizy ankiet, które wcześniej wypełniali mieszkańcy. Pokazują one popyt i podaż usług rynkowych i publicznych na tym terenie. Obecne warsztaty z mieszkańcami dotyczyły analizy deficytów i problemów. Takie spotkania są potrzebne do opracowania projektów inwestycyjnych – mówi Justyna Pietrzykowska.    

W warsztatach wzięła udział także radna Rady Powiatu w Pile Ewa Ramusiewicz.
- Gmina Wysoka, której jestem mieszkanką również przystąpiła do Partnerstwa. Korzyści dla mieszkańców będą w aspekcie finansowym, społecznym i wizerunkowym – twierdzi.  
Pozytywnie o projekcie mówi także Iwona Schulz, również radna Rady Powiatu w Pile, mieszkanka Osieka nad Notecią w gminie Wyrzysk,
- To cenny projekt z wielu powodów. Po raz pierwszy uczestniczę w przedsięwzięciu,  w którym to mieszkańcy są pytani o swoje potrzeby i mogą zgłaszać swoje pomysły , dotyczące tego jak żyć lepiej. Mam nadzieję, że to pomoże zatrzymać wielu młodych ludzi w naszych gminach, aby z nimi związali swoje życie zawodowe i osobiste.
W warsztatach brała udział także radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa.

Parterstwo dla Rozwoju Krajny.