13,8 mln zł na pomoc osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom

Data: 25-01-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

13,8 mln zł na pomoc osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom Powiat Pilski na 2021 rok pozyskał ponad 13,8 mln zł na zadania, które będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy. W tym 3,8 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w ramach COVID-19.
Z tej kwoty 10 mln zł zostanie przeznaczone bezpośrednio na różne formy wsparcia rynku pracy.
- Pozyskaliśmy prawie 2 mln zł więcej, niż w ubiegłym roku. Rozdysponujemy je na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, na doposażenie nowych miejsc pracy, również osób z niepełnosprawnościami, a także na kształcenie pracodawców i pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Najwięcej środków zostanie przeznczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych - łącznie 9 mln 73 tys. zł (w tym 5 mln 36 tys. zł w ramach projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).   
PUP przewiduje zaktywizować 1180 osób, m.in. poprzez: staże dla 500 osób, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 110 osób i szkolenia  dla 225 osób. Będą również środki na refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy, w sumie dla 50 stanowisk.
- To ważna informacja dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osoby szukające pracy. To liczby szacunkowe, mogą się jeszcze zmienić, ale raczej na korzyść – dodaje starosta Eligiusz Komarowski. 

W 2021 roku maksymalna kwota dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 20.000 zł dla osób powyżej 30. roku życia i 27.000 zł dla osób młodych do 30. roku życia. Z kolei maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy to 27.000 zł.

Na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, w tym refundację kosztów utworzenia stanowisk pracy, Powiat Pilski pozyskał z PFRON blisko 400 tys. zł.  Kolejny popularny instrument, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy to Krajowy Fundusz Pracy. Na kształcenie pracowników i pracodawców pozyskano 536 tys. zł. Wnioski na różne formy wsparcia będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PUP w Pile w zakładce Aktualności.

Na koniec listopada 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie pilskim wynosiła 5,5 procent. Dla porównania na koniec 2019 - 4,2 procent.
- Przyczyną tego jest, niestety COVID – 19. Obawiałem się, że będzie jeszcze wyższa, ale w kontekście całego kraju sytuacja nie wygląda źle – dodaje starosta.  
W tym roku nadal będą realizowane różne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców związane z pandemią. Będą udzielane mikropożyczki, środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych.   
Wnioski można składać do 10 czerwca. Obecnie wypłacane są również dotacje w ramach tzw. tarczy branżowej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wnioski o dotacje do 5 tys. zł można składać do 31 stycznia. Dotąd wypłacono już 1 mln zł, zostało jeszcze 800 tys. zł.

Ewa Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile omówiła dodatkowe priorytety związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, których nie było w minionym roku, są one związane z COVID-19. 
- Pierwszy dotyczy wsparcia osób, które są zatrudnione w firmach, które musiały ograniczyć swoją działalność ze względu na zachorowania na COVID-19. Drugi priorytet dotyczy wsparcia w kształceniu zawodowym osób, które pracują w służbach medycznych, socjalnych, terapeutów, psychoterapeutów, tych, którzy pracują bezpośrednio z osobami chorymi na COVID – 19. Poza nimi priorytetem jest wsparcie w kształceniu pracodawców, którzy mają zatrudnione osoby powyżej 45. roku życia, które na przykład powróciły do pracy po dłuższej przerwie z powodu opieki nad dziećmi, czy osób, które nie mają matury, czy świadectwa ukończenia szkoły. 

Sytuacja na rynku pracy:
Na koniec grudnia 2020 r. w PUP w Pile zarejestrowanych było 2 931 osób bezrobotnych, o 582 osoby więcej niż rok wcześniej.
Od stycznia do grudnia 2020r. w PUP w Pile zarejestrowało się 4 458 osób - o 1025 mniej niż w 2019 roku.
W 2020 roku z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 3 876 osób - o 1.687 mniej niż w roku 2019.  
W 2020 roku PUP w Pile dysponował 1974 ofertami pracy, o 754 mniej niż w 2019 roku.
W 2020 roku 4 firmy zgłosiły zwolnienia grupowe. Objęły one 7 osób z przyczyn niedotyczących pracowników. W tym roku żadna firma nie zgłosiła zwolnień grupowych.

Relacja z konferencji prasowej na temat pomocy dla osób bezrobotnych i pracodawców w 2021 r.