Powiat i 6 gmin łączą siły w Partnerstwie dla rozwoju Krajny

Data: 15-01-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat i 6 gmin łączą siły w Partnerstwie dla rozwoju Krajny Powiat Pilski razem z gminami Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka i Białośliwie oraz gminami Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego będzie realizował innowacyjny projekt, który ma podnieść komfort życia mieszkańców i atrakcyjność gospodarczą powiatu pilskiego i gmin biorących udział projekcie. Ważne, że również mieszkańcy mogą decydować o kierunkach rozwoju i zgłaszać swoje pomysły i potrzeby.  

Projekt pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, to projekt ponadlokalny i ma na celu rozwój regionu Krajna. W przygotowaniu strategii rozwoju społeczno-inwestycyjnego, która przyczyni się do wzrostu tempa rozwoju gmin biorących udział w projekcie pomoże zespół doradców Związku Miast Polskich.   

Aby dołączyć do projektu we wrześniu ubiegłego roku Powiat Pilski i 6 samorządów gminnych utworzyło „Partnerstwo dla rozwoju Krajny”. Pomysł na współpracę pozytywnie zaopiniował Zarząd Województwa Wielkopolskiego, następnie Ministerstwo Funduszy  i Polityki Regionalnej. W listopadzie  otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu nas do  pilotażu.

Przewodniczącym Rady Programowej „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” został Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   
- Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 38 Partnerstw w całym kraju, które otrzyma wsparcie doradcze fachowców, a w Wielkopolsce razem z nami zawiązały się jedynie trzy takie Partnerstwa. Właśnie ruszamy z pracami i przygotowujemy wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Nasza siła polega na tym, że możemy wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne, brać udział nawet w specjalnie dla nas dedykowanych konkursach i zdobyć duże dotacje na realizację ważnych zadań, które poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – mówi starosta Eligiusz Komarowski, Przewodniczący Rady Programowej, której kolejne spotkanie odbyło się w Białośliwiu.

W ramach Partnerstwa planowane są wspólne przedsięwzięcia m.in. w takich obszarach:
- turystyka (np. rewitalizacja Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu) nowe ścieżki rowerowe, szlaki kajakowe),
- infrastruktura drogowa,
- opieka zdrowotna (programy profilaktyki zdrowotnej),
- edukacja/kształcenie zawodowe (dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych przedsiębiorców),
- usługi społeczne (projekty dla seniorów).
Uczestnicy projektu są przekonani, że jego realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów z miejscem zamieszkania.   

W opracowaniu strategii rozwoju ważny jest jednak głos mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Już można wypełnić anonimową ankietę i zgłosić swoje opinie i potrzeby. Link do ankiety znajuje się TUTAJ 

14 stycznia w Białośliwiu podczas kolejnego spotkania Rady Programowej reprezentanci gmin biorących udział w projekcie tak komentowali udział w tym przedsięwzięciu.  

Krzysztof Rutkowski, wójt Białośliwia:   
- Bardzo się cieszę, że  nasza kolejka wąskotorowa będzie promowała całą akcję. Mam nadzieję, że ta ciuchcia, która jeździ już od 126 lat skutecznie będzie propagowała kulturę krajeńską, nasz region, który chcemy rozwijać.

 Przemysław Kurdzieko, Wójt Gminy Lipka:
- Historyczny obszar Krajna łączy sąsiedzkie powiaty i gminy. Mamy w zamyśle wybudowanie sieci ścieżek rowerowych, które pozwolą połączyć i spoić naszą Krajnę, nasze samorządy, by  mieszkańcy, turyści mogli bezpiecznie przemieszczać się między naszymi gminami i poznać walory turystyczne, historyczne i kulturalne Krajny.

Artur Kłysz, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka:
- Jesteśmy częścią wspólnoty terytorialnej Krajna. Chcemy umożliwić mieszkańcom łatwiejsze przemieszczanie się po pięknym terenie, aby mieszkańcy naszych gmin poznali się lepiej, aby poznali walory swoich gmin, aby ścieżką rowerową mogli pojechać z Wysokiej do Gminy Łobżenica i na przykład odwiedzić sanktuarium w Górce Klasztornej.

Jacek Wiśniewski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wyrzysk:
- Gmina Wyrzysk mając pewne określone zasoby, ma jeszcze dalekosiężne plany dotyczące rozwoju infrastruktury. Na przykład bardzo nam zależy, aby w ten projekt wpisała się rewitalizacja wyrzyskiego rynku, która podniesie atrakcyjność naszej gminy i regionu Krajna.

Józef Lewandowski, Zastępca Burmistrza Gminy Łobżenica:
- Zależy nam, aby przedstawić zintegrowaną ofertę turystyczną, bo każda gmina ma wiele atrakcji. Chcemy, aby tak jak Kujawy, tak jak Pałuki, Krajna była znana naszym mieszkańcom i wyróżniała się bardzo pozytywnie, że tutaj warto żyć, że tutaj warto pracować, warto wypoczywać.