Pracowity 2020 rok

Data: 29-12-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pracowity 2020 rok Podsumowujemy najważniejsze działania Powiatu Pilskiego w 2020 r. 
- Za nami 2020 rok. Rok szczególny, trudny dla nas wszystkich. Jednak w sytuacji kiedy pełnimy funkcje publiczne musimy wymagac od siebie więcej. Zarząd Powiatu w Pile, mimo wielu ograniczeń i zmian wprowadzanych w związku z zagrożeniem CODIV- 19, nieprzerwalnie w ciągu roku realizował zaplanowane inwestycje oraz czynił starania o rozpoczęcie nowych, tak aby w czasie, gdy w końcu miną wszystkie zagrożenia, mieszkańcy mogli skorzystać z odbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury w powiecie pilskim – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 

Powiat Pilski mimo pandemii nieustająco realizował spoczywające na nim zadania. Inwestował w edukację młodzieży, dbał o seniorów. W trosce o zdrowie mieszkańców wspierał finansowo inwestycje w szpitalu w Pile i Wyrzysku. Budował i modernizował drogi, wspierał sport dzieci i młodzieży, służby mundurowe. Podejmował wiele działań, aby minimaliować skutki pandemii, pomagając także przedsiębiorcom. 

Odbudowa Powiatowego Stadionu przy Okrzei
Powiat Pilski pozyskał na te inwestycję unijne w kwocie ponad 3,5 mln zł. W części rekreacyjnej wybudowano: plac zabaw, siłownię, nowe altanki, parkingi, drogi, chodniki. Na dużym stadionie wymieniono trybuny, zainstalowano  nowoczesne oświetlenie płyty boiska, które pozwala na rekreację do późnych godzin wieczornych. Z własnych środków Powiat odnowił murawę, wybudował tartanową bieżnię. W miejscu dawnych kortów wybuował mniejsze boisko dla młodych adeptów piłki nożnej. Obiekt otwarto w sierpniu. Od tego czasu odbyło się tu wiele wydarzeń piłkarskich, zawody lekkoatletyczne, spotkania seniorów. Mieszkańcy korzystają z obiektu także indywidulanie, grają w piłkę, biegają, rodziny z dziećmi korzystają z placu zabaw, siłowni.

Rewitalizacja budynku dawnego kina Iskra
Równolegle za kwotę blisko 5 mln zł trwają prace wykończeniowe w ponad 100-letnim budynku dawnego kina Iskra w Pile. Odbywa się ona również za unijne środki, które Powiat Pilski pozyskał z tego samego projektu, w ramach którego odbudował Stadion Powiatowy przy Okrzei. Rewitalizacja objęła remont zewnętrzny budynku, wymianę dachu, nową elewację, łącznie z odsłonięciem od strony ulicy okien w sali widowiskowej. Wewnątrz remont jest także gruntowny, sala widowiskowa będzie miała nową sceną, miejsca dla widowni, profesjonalne nagłośnienie. 

Hala sportowa przy Pola
Na ukończeniu jest budowa hali sportowej przy ul. Pola w Pile. Koszt inwestycji to 15 mln zł. Obecny  Zarząd Powiatu  w Pile dzięki wsparciu pilskich parlamentarzystów pozyskał na jej budowę 6 mln zł z Ministerstwa Sportu, a hala została wpisana do inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Będzie służyć wszystkim mieszkańcom, ale przede wszystkim uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Pile, I LO i pozostałym ze szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.  
 
Termomodernizacja budynków Starostwa
W sierpniu rozpoczęła się termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego, w tym zabytkowego, dawnej siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Pile. Obejmuje ona również zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków, gdzie powstają strefy edukacji ekologicznej dla mieszkańców. Po ukończeniu remontu będzie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pile, nowa strefa wypoczynku dla mieszkańców, wkomponowana w teren Wyspy.

Szpital Specjalistyczny w Pile
2020 rok to także rekordowy rok pod względem dotacji dla Szpitala Spcjalistycznego w Pile. Powiat Pilski przekazał łacznie 3,4 mln zł - najwięcej w historii powiatu pilskiego. Z tych środków za ponad 500 tys. zł zakupiono specjalistyczne urządzenia na potrzeby różnych oddziałów, w ostatnim czasie najnowocześniejszy mammograf wartości blisko 800 tys. zł do którego Powiat Pilski dołożył 155 tys. zł. Na ukończeniu jest modernizacja Oddziału Chemioterapii za kwotę 4 mln zł, którą przyspieszyła dotacja Powiatu w wysokości 2 mln zł. 

Droga Zawada – Piła i nowy chodnik z Górki Klasztornej do Wiktorówka  
Za 2,2 mln zł Powiat wyremontował kolejny, blisko 2-kilometrowy odcinek drogi Zawada-Piła. Przy drodze powstał nowy chodnik, oznakowane przejścia dla pieszych. Droga stała się bezpieczniejsza. Na tę inwestycję Powiat pozyskał 1,3 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Podobnie sięgnął po środki z Funduszu w kwocie blisko pół miliona złotych na  budowę 1,5 kilometrowego chodnika łączącego Górkę Klasztorną z Wiktorówkiem. Inwestycje zrealizowano jesienią. Teraz mieszkańcy i pielgrzymi przybywający do sanktuarium w Górce Klasztornej mogą czuć się bezpieczniej.  

Inwestycje w edukację dzieci i młodzieży
W Powiatowym Centrum Edukacji w Pile obecnie bogato wyposażane  są cztery pracownie do praktycznej nauki zawodów. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym realizowane są dwa projekty polegające na urządzeniu łącznie 6 pracowni. 

W Zespole Szkół Ekonomicznych powstał nowy kierunek – technik multimediów. Władze Powiatu podpisały także umowę na utworzenie w Zespole Szkół Technicznych w Pile nowego kierunku „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. W grudniu w czterech szkołach branżowych urządził bogato wyposażone w sprzęt laboratoryjny i multimedialny Zielone Pracownie do prowadzenia lekcji z przedmiotów przyrodniczych i ekologii.

W 2021 roku Powiat Pilski planuje budowę Centrum  Innowacji Technologicznych przy Powiatowym Centrum Edukacji za kwotę 27 mln zł. W sierpniu został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie tej inwestycji w kwocie 23 mln zł.

Inwestycji było znacznie więcej, podobnie jak ciekwych projektów dla mieszkańców, które zrealizowano.
Polecamy obejrzenie prezentacji podsumowującej najważniejsze działania władz Powiatu Pilskiego w 2020 roku.