Pomoc społeczna to ważne zadanie Powiatu Pilskiego

Data: 19-11-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pomoc społeczna to ważne zadanie Powiatu Pilskiego 21 listopada obchodzimy święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych, którzy na co dzień zajmują się pomocą i opieką społeczną. 

Pomoc społeczna to jedno z ważnych zadań, za które odpowiada Powiat Pilski. Prowadzimy 5 Domów Pomocy Społecznej, 2 placówki opiekuńcze-wychowawcze, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowy Klub Pogodnego Seniora w Pile, nad których działalnością czuwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.
W ramach Pieczy Zastępczej zapewniamy opiekę ponad 300 dzieciom. W powiecie działają także warsztaty terapii zajęciowej, których działalność również Powiat Pilski wspiera. Wspieramy także osoby niepełnosprawne, materialnie i rzeczowo.

Łącznie w placówkach pomocy społecznej Powiatu Pilskiego zatrudnionych jest blisko 480 pracowników. Tylko w 2019r. Powiat Pilski na ich działalność przeznaczył łącznie ze środkami PFRON, które pozyskujemy dla warsztatów terapii zajęciowej, kwotę ponad 38 mln zł.
Do tego w każdej gminie funkcjonują ośrodki pomocy społecznej. To ogromny zespół wspaniałych ludzi.

Starosta Pilski oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu w Pile z okazji Dnia Pracownika Socjalnego co roku składali gratulacje i wręczali nagrody pracownikom opieki społecznej i socjalnym. Tak było jeszcze w 2019 r., kiedy na uroczystość do MDK Iskra w Pile przybyli Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.
Niestety, w tym roku z powodu pandemii, taka uroczystość się nie odbędzie.

- W imieniu Zarządu Powiatu w Pile wszystkim pracownikom, którzy na co dzień niosą pomoc ludziom będącym w potrzebie składam serdeczne  podziękowania i życzę przede wszystkim dużo zdrowia - mówi starosta Eligiusz Komarowski.
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group