Z sesji: kolejne inwestycje dla mieszkańców jeszcze w tym roku

Data: 30-10-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Z sesji: kolejne inwestycje dla mieszkańców jeszcze w tym roku Ponad 300 tysięcy na „zielone pracownie” w szkołach ponadpodstawowych, budowa kolejnego odcinka chodnika w Ługach Ujskich wartoście prawie 92 tys. zł, 30 tys. zł dotacji dla OSP w Gromadnie na zakup nowego wozu – to jedne z wielu decyzji, które podjęli radni Rady Powiatu w Pile, podczas XXVI sesji w dniu 29 października.
 
Powiat Pilski jeszcze w tym roku zrealizuje ważny projekt w szkołach podstawowych w Pile wartości blisko 317 tys. zł  pn. „Zielone Pracownie w Powiecie Pilskim”.
-  Po raz kolejny udało nam się pozyskać duże środki z zewnątrz. Kwota dotacji na ten projekt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniesie blisko 285 tys. zł. Nasz wkład to niecałe 32 tys. zł, a poczynimy ważne inwestycje w czterech szkołach ponadpodstawowych. Zakupimy nowoczesny sprzęt dla pracowni dydaktycznych, w których odbywają się lekcje z ekologii. Projekt ten doskonale wpisuje się w nasze działania z w ramach Eko-edukacji uczniów i mieszkańców całego powiatu, oraz inwestycji, które prowadzimy od blisko 3 lat – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  
 
W ramach projektu doposażone zostaną pracownie w 4 szkołach: w Zespole  Szkół Budowlanych w Pile, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, Zespole Szkół w Łobżenicy oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Pile, przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. Zakupione zostaną m. in.: sprzęt multimedialny, mikroskopy, wagi laboratoryjne, wirówka laboratoryjna, stacje meteo, sprzęt video.
 
Chodnik  w Ługach Ujskich
Radni zabezpieczyli również środki na budowę kolejnego, blisko 300-metrowego odcinka chodnika w Ługach Ujskich, wzdłuż drogi powiatowej nr 1329P w gminie Ujście.
- Zadanie to będzie kosztować prawie 92 tys. zł, ale będziemy je realizować przy udziale finansowym samorządu gminy – mówi Artur Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.
Gmina dołoży 50 procent kosztów inwestycji. Kolejny odcinek chodnika ma być gotowy już w pierwszej połowie grudnia.
 
Pomoc dla OSP w Gromadnie
Dobra wiadomość dla druhów OSP. Powita Pilski dołoży 30 tys. zł do zakupu nowego samochodu ratownictwa techniczno-gaśniczego. To kosztowny zakup, sporo środków OSP Gromadno pozyskało już z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
- Nowy samochód jest potrzebny dla zabezpieczenia mieszkańców powiatu pilskiego. Dlatego wspieramy zarówno druhów z OSP, jaki z PSP. Na przykłąd w sierpniu tego roku przekazaliśmy 30 tys. zł dla Komendy Powiatowej PSP w Pile na zakup hełmów i specjalistycznych ubrań dla strażaków – mówi starosta Eligiusz Komarowski.
 
Warto przypomnieć, że w tym roku Powiat Pilski kwotą 30 tys. zł wsparł zakup strażackiego wozu dla OSP w Białośliwiu, a 28 tys. zł przekazał na nowy samochód dla OSP w Miasteczku Krajeńskim.
W ubiegłym roku łączną kwotą 90 tys. zł wsparł zakup trzech samochodów dla OSP w Ujściu, Szydłowie i Wysokiej.
Z kolei na początku 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Pile otrzymała kluczyki do nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, wartości 150 tys. zł. Na jego zakup Powiat Pilski dołożył 120 tys. zł.