Pilskie lasy w czterech odsłonach

Data: 22-10-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pilskie lasy w czterech odsłonach W ramach projektu "Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim" Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, jeden z partnerów Powiatu Pilskiego w tym projekcie przygotowało film pt. Cztery pory roku” o bogactwie pilskich lasów i pracy leśników.
Składa się on z 4 odcinków, a powstał na kanwie pracy, którą wykonują leśnicy w poszczególnych porach roku: wiosną, latem, jesienią i zimą.
Warto zobaczyć jak las się zmienia w ciągu roku i jakie prace odtworzeniowe, pielęgnacyjne i obserwacyjne wykonuje się na obszarach leśnych w ciągu całego roku.
 
Projekt dofinansowany został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”. W projekcie bierze udział Powiat Pilski, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra oraz Nadleśnictwo Kaczory.

Polecamy obejrzeć:
Cztery Pory Roku - Lato

Cztery Pory Roku - Jesień

Cztery Pory Roku - Zima

Cztery Pory Roku - Wiosna