Pomoc finansowa na studia dla osób z niepełnosprawnością

Data: 17-09-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pomoc finansowa na studia dla osób z niepełnosprawnością Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II. Pomoc finansowana dotyczy semestru zimowego. Wnioski na dofinansowanie można składać do 10 października 2020 r.
Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, lub za pośrednictwem poczty pod adresem: aleja Niepodległości 33/35,
64-920 Piła.  Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, pok. 221 (II piętro), tel. 67 210 93 91.

Formularze w wersji papierowej do pobrania znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl, w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/DRUKI DO POBRANIA.
 
Wniosek można również złożyć bez wychodzenia z domu elektronicznie, poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Mieszkańców, czynne jest codziennie od 7.30 do 15.30.  
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO można odwiedzić stronę PFRON, szczegóły TUTAJ  lub na stronie Ministerstwa Cyfryzacji TUTAJ
W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW: TUTAJ

UWAGA!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej po raz pierwszy w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.

Prosimy o dostarczanie uzupełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).
Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2020 roku można znaleźć na stronie internetowej PFRON TUTAJ
Zapisz się na newsletter