Milion zł na nowoczesne pracownie, kursy i zajęcia w SOSW w Pile

Data: 22-07-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Milion zł na nowoczesne pracownie, kursy i zajęcia w SOSW w Pile W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile będą realizowane dwa ważne projekty o wartości miliona złotych. Obejmą one wyposażenie łącznie 6 pracowni, kształcenie uczniów w przedmiotach zawodowych i ścisłych, kursy dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W ramach projektu pod nazwą „Edukacja ku niezależności” bogato wyposażonych zostanie 5 pracowni do nauki zawodów (stolarska, krawiecka, prac biurowych, artystyczno-rękodzielnicza i gastronomiczna). Starsi wychowankowie będą uczyć się tu przydatnych na rynku pracy umiejętności.     

Drugi projekt pn. „Mali odkrywcy” obejmuje doposażenie pracowni matematycznej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i multimedialny, co  pomoże w nauczaniu matematyki i innych przedmiotów ścisłych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Ponadto w ramach obu projektów odbędą się szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli i pedagogów, a także dodatkowe zajęcia i kursy dla uczniów.

Na realizację obu projektów Powiat Pilski zdobył prawie stuprocentowe dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, łącznie ponad 916 tys. zł.

22 lipca przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile Eligiusz Komarowski, starosta pilski i Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski w obecności dyrekcji Ośrodka podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na przekazanie środków.   

- Kiedy ponad 4 lata temu objąłem funkcję Starosty Pilskiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy był pierwszą placówką, która odwiedziłem. Wówczas nie było tu pięknych parkingów,  nowoczesnej sali gimnastycznej z gabinetami rehabilitacyjnymi, wielofunkcyjnego boiska, ogrodu polisensorycznego. Dzięki zaangażowaniu moich kolegów z Rady Powiatu, Zarządu i współpracowników udało nam się to miejsce odmienić. Teraz podjęliśmy kolejne działania, które spowodują, że kadra nauczycielska będzie mogła szkolić swój warsztat i umiejętności oraz pracować w lepszych warunkach. Nowe pracownie, ich nowoczesne wyposażenie to kolejny krok milowy w rozwoju tej placówki – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Warto przypomnieć, że budowa obiektów sportowych i rehabilitacyjnych w SOSW kosztowała ponad 7 mln zł, z czego blisko 4 mln stanowiły środki unijne.  
- Obecnie Ośrodek będzie realizować ważne projekty edukacyjne. To dla jego wychowanków ogromna szansa na normalne dorosłe życie – dodał starosta.

Tomasz Łochowicz, dyrektor SOSW podziękował za wsparcie jakie Ośrodek otrzymuje ze strony Powiatu Pilskiego i zapewnił, że nowe projekty będą jak najszybciej realizowane, już od nowego roku szkolnego.

Szczegóły:
Projekt Edukacja ku niezależności" – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wartość projektu: 374.234,60 zł
dofinansowanie: 335.664,60 zł
Projekt obejmuje m.in. doposażenie 5 pracowni:  
- stolarskiej (szlifierki, stoły stolarskie, narzędzia stolarskie
- krawieckiej (maszyna do szycia overlock, tkaniny)  
- prac biurowych (kserokopiarka, laminarki),
- artystyczno – rękodzielniczą (gliny, masy, farby, barwniki, narzędzia do ceramiki)
- gastronomicznej oraz stanowiska prac gospodarsko – porządkowych (pralki, zmywarki, kuchenki, sprzęt AGD)
Do tego: kursy dla nauczycieli przedmiotów przysposabiających do pracy, kursy zawodowe dla uczniów i praktyki w pilskich firmach.

Projekt "Mali odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń!
wartość projektu: 611.253,31 zł,
dofinansowanie: 580.593,31 zł
Projekt obejmuje m.in.:
- doposażenie pracowni matematycznej w pomoce  dydaktyczne, m.in. w klocki interaktywne i w zestawy do eksperymentalnej nauki matematyki oraz zakup laptopów, monitorów interaktywnych, drukarki 3D,
- szkolenia kompetencyjne dla nauczycieli w zakresie nowatorskich metod nauczania matematyki  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zajęcia dodatkowe, wyrównawcze dla uczniów w zakresie nauk ścisłych.
 
Zapisz się na newsletter