Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

5 nowych branżowych szkół II stopnia. Poznaj ofertę

Data: 25-06-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

5 nowych branżowych szkół II stopnia. Poznaj ofertę W powiecie pilskim powstało 5 nowych branżowych szkół II stopnia, w których będzie można zdobyć wykształcenie średnie i zawód technika w poszukiwanych na rynku pracy specjalnościach.
 
Szkoły już będą przyjmować uczniów na nowy rok szkolny. Włączone one zostały do pięciu zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Pilski.
Oferta skierowana jest do absolwentów branżowych szkół I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych, którzy chcą kontynuować naukę i zdobyć wyższe kompetencje i umiejętności.
 
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie wykształcenia średniego , a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie – uzyskanie tytułu technika. Ponadto absolwenci szkoły będą mieli także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 
Wykaz nowych branżowych szkół II stopnia i zawody, w których będzie można się kształcić:
  1. technik elektryk i technik robót wyk. w budownictwie w Zespole Szkół Budowlanych w Pile,
  2. technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile,
  3. technik usług fryzjerskich i technik procesów drukowania w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile,
  4. technik handlowiec i technik technologii żywności w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,
  5. technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych i technik spawalnictwa w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile.
Na lata 2020/2021–2022/2023 na semestr I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku 2012/2013
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:
Zainteresowani podjęciem nauki w BS II st. zgłaszają się bezpośrednio do danej szkoły prowadzącej kształcenie w wybranym przez siebie zawodzie, w celu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. Zapraszamy.
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group