Na forum o rolnictwie

Data: 11-03-2013    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Na forum o rolnictwie

Parlamentarzyści, samorządowcy i inni przedstawiciele powiatów: złotowskiego, chodzieskiego oraz pilskiego wzięli udział w poniedziałkowym Forum Rolniczym, zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Miejscem spotkania był hotel Gromada w Pile.Powiat pilski reprezentowali między innymi starosta Mirosław Mantaj oraz etatowy członek zarządu Stefan Piechocki. Na spotkaniu byli również burmistrzowie: Ujścia – Henryk Kazana i Wysokiej – Marek Madej. Forum prowadził Piotr Maj, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Pile. Podczas obrad poruszono wątek możliwości zagospodarowania zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, omówiono działania podejmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również dyskutowano o produktach bankowych i ubezpieczeniowych.

W poprzednich tygodniach bliźniacze fora odbyły się prawie w całej Wielkopolsce. Jako ostatnie, Wiosenne Forum zostanie zorganizowane 15 marca w Kępnie.