Konsultacje w sprawie Rocznego Programu

Data: 06-09-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Podczas dzisiejszego posiedzenia, Zarząd Powiatu w Pile przyjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pilskiego mają możliwość wyrażenia opinii na temat sporządzonego projektu, którego treść można znaleźć na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl, w zakładce „Uchwały Zarządu Powiatu – 2012 r.” (Uchwała Nr 308.2012 z dnia 5 września) oraz na www.powiat.pila.pl (podstrona „Organizacje pozarządowe”, zakładka „Konsultacje”). Wszelkie uwagi prosimy kierować do 20 września br. na adres Starostwa Powiatowego w Pile (drogą pocztową, bądź osobiście w Kancelarii Ogólnej) lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.kolankowska@powiat.pila.pl.