Służby w Wielkopolsce przygotowane na wypadek koronawirusa

Data: 05-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Służby w Wielkopolsce przygotowane na wypadek koronawirusa 5 marca odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami samorządów z całej Wielkopolski z Zespołem Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczaka. Poświęcona była przygotowaniu służb medycznych i ratowniczych na wypadek pojawienia się koronawirusa w naszym województwie.    
Z terenu powiatu pilskiego uczestniczył w niej Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz wójtowie, burmistrzowie i wiceprezydent Piły. Na spotkanie do Starostwa Powiatowego w Pile przybyli również: Danuta Kmieciak, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, st. kpt. Paweł Kamiński – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile oraz Aldona Pietrysiak, z-ca dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile.  

Członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele wojewódzkich służb sanitarnych i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu byli zgodni, że służby są dobrze przygotowane na przyjęcie i leczenie osób zakażonych koronawirusem, sytuacja jest opanowana, a służby w gotowości do działania.
Obecnie na terenie całego województwa w szpitalach są dostępne 72 stanowiska na oddziałach zakaźnych dla osób dorosłych i 20 – dla dzieci, gotowych na przyjęcie osób zakażonych.   

Szpital Specjalistyczny w Pile znalazł się na liście 9 placówek w Wielkopolsce wyznaczonych przez wojewodę -  gotowych również na przyjęcie chorych z koronawirusem. W placówce już zostały wprowadzone wszystkie obowiązujące obecnie procedury.

Wojewoda Wielkopolski decyzję o odwołaniu imprez masowych i zgromadzeń pozostawił w gestii organizatorów i organom wydającym na nie zgody: wójtom, burmistrzom i prezydentom miast.

Z danych, które obecnie posiada Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wynika, że obecnie niebezpieczniejszym od koronawirusa dla mieszkańców Wielkopolski i powiatu pilskiego jest wirus grypy. Od początku roku w Wielkopolsce odnotowano 28 tys. przypadków zachorowań, w tym 4 zgony.

Z kolei na terenie powiatu pilskiego odnotowano około 150 przypadków zachorowań na grypę.
- Apeluję do mieszkańców, by zachowywali się rozsądnie, bez paniki. Należy przestrzegać zasad higieny, przede wszystkim myć ręce. Władze samorządowe, służby medyczne oraz ratownicze w powiecie pilskim są przygotowane do działań na wypadek pojawienia się pacjentów zarażonych koronawirusem. Pozostajemy w stałym kontakcie z adminstracją rządową - zapewnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski.