Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Budżet Powiatu Pilskiego na rok 2020 uchwalony. Rekordowa kwota 25 mln zł na inwestycje!

Data: 20-12-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Budżet Powiatu Pilskiego na rok 2020 uchwalony. Rekordowa kwota 25 mln zł na inwestycje! Radni  Rady Powiatu w Pile uchwalili budżet Powiatu Pilskiego na 2020 r. Budżet jest rekordowy. Wydatki ustalono na poziomie ponad 200 mln zł! Na inwestycje Powiat wyda aż 25 mln zł, o 16 mln więcej niż w ubiegłym roku.
Najważniejsze inwestycje to: budowa hali sportowej przy ul. Pola w Pile, modernizacja budynku kina Iskra oraz zakończenie przebudowy stadionu przy ul. Okrzei w Pile i remontu drogi Zawada- Piła. W Szpitalu Specjalistycznym planowana jest budowa oddziału chemioterapii. Ruszy także termomodernizacja budynku Starostwa
- To jest bardzo ambitny budżet, bogaty w inwestycje i projekty podnoszące komfort życia mieszkańców. Będziemy realizować przede wszystkim inwestycje, na które mieszkańcy czekali od lat, a wiele z nich  - dzięki efektywnemu sięganiu po środki zewnętrze w tym unijne. Tylko na realizację wszystkich projektów unijnych Powiat Pilski planuje wydać ponad 7 mln zł  – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W przyszłorocznym budżecie nie zabraknie ciekawych projektów w oświacie i opiece społecznej. W szkołach modernizowane będą pracownie dydaktyczne, także w placówkach o profilu ogólnym do doświadczeń z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a nowo otwarte powiatowe kluby seniora będą rozbudowywane.
Wiele będzie się dziać w kulturze. Powiat Pilski po raz kolejny chce sięgnąć po środki z programu Niepodległa, tym razem złożył aż dwa wnioski na 200 tysięcy złotych, by zorganizować jak najwięcej wydarzeń dla mieszkańców, dzięki którym poznają kulturę i historię regionu. Zamierza również godnie uczcić 100. rocznicę Cudu nad Wisłą.
Nie zabraknie również ciekawych wydarzeń dla dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra oraz Powiatowej I Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile. Powiat złożył 3 wnioski na ciekawe projekty do Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego opiewające na 300 tysięcy złotych.
- Kultura jest dla nas ważna i w odróżnieniu od samorządu gminy Piła, nie zmniejszamy na nią środków, wręcz przeciwnie - zabiegamy o nowe – podsumowuje starosta Eligiusz Komarowski.

Szczegółowe założenia przyszłorocznego budżetu w imieniu Koalicji Klubu Porozumienia Samorządowego i Klubu Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji 19 grudnia przedstawiła radna Emila Załachowska, sekretarz Rady Powiatu.
- Dochody w budżecie zaplanowaliśmy w wysokości ponad 189 mln złotych, limit wydatków na około 200 mln 508 tys. zł. W porównaniu do ubiegłorocznego projektu budżetu, w którym  dochody i wydatki były na poziomie 157,5 mln złotych, są one zdecydowanie wyższe.  
Deficyt budżetowy Powiat zamierza pokryć między innymi z emisji obligacji.  
Największe wpływy do budżetu stanowić będą dochody bieżące w wysokości 180 mln 102 tys. zł, z tego z podatku od osób fizycznych (PIT) do budżetu wpłynie ponad 35 mln zł. Największe źródło wpływów stanowić będą subwencje ogólne, w tym oświatowa w wysokości blisko 85 mln zł.   
- Dzięki mądremu gospodarowaniu środkami publicznymi w 2020 roku zrealizujemy wiele inwestycji na obiektach powiatu, które udostępnimy mieszkańcom. Zrealizujemy wiele  projektów społecznych, zapewnimy mieszkańcom bezpieczeństwo, współpracując ze służbami ratowniczymi. Będziemy wspierać organizacje pozarządowe, wychodząc na naprzeciw  potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców – zapewniła Emilia Załachowska.     

Szczegóły budżetu Powiatu Pilskiego na rok 2020.

Najważniejsze inwestycje
1. Ukończenie modernizacji stadionu przy ulicy Okrzei w Pile. Wiosną – wymiana bieżni na dużym stadionie i
budowa boiska treningowego ze środków powiatu.
2. W październiku zakończy się remont budynku kina Iskra, który podobnie jak stadion przy ulicy Okrzei – modernizowany jest w ramach unijnego projektu wartości 8,3 mln zł, dofinansowanie z WRPO 7 mln zł. W 2020 r. na modernizację budynku kina Iskra zaplanowano 2,7 mln zł.
3. Budowa hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile.
Hala będzie gotowa na koniec października 2020 r. Koszt zadania ponad 14,7 mln zł, w tym 6 mln zł Powiat zdobył z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  
5. Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Powiat zabezpieczył w budżecie ponad 2 mln zł.  
6. Rozpoczęcie termomodernizacji budynków A, B i C Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości. Środki - ponad 6 mln zł zabezpieczono w budżecie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Drogi:
Modernizacja drogi powiatowej Zawada- Piła, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – w wysokości 1 mln 275 tysięcy złotych. Koszt całkowity 2,2 mln zł.  Droga ma być gotowa w połowie czerwca 2020 r.   
Powiat złożył wniosek do FDS o dofinansowanie przebudowy chodnika na odcinku Górka Klasztorna- Wiktorówko (etap II). Łączna wartość zadania to ponad 1,2 mln zł, realizacja w 2020 r.
Bieżące remonty dróg: 1 mln 561 tys. zł
Zimowe i letnie utrzymanie dróg: 1 milion 535 tys. zł.

Projekty unijne:
Dla umiędzynarodowienia gospodarki powiatu pilskiego w 2020 r
. – kontynuacja projektu  Promocja Gospodarcza Powiatu Pilskiego I etap wartości 1 ml zł. Złożony wniosek o dofinansowanie na etap II projektu wartości blisko 1,7 mln zł.  

Oświata  
Kontynuacja w sumie 10 projektów:
w tym 6 w szkołach branżowych: modernizacja pracowni dydaktycznych, szkolenia dla uczniów i nauczycieli. Złożono już kolejne wnioski na realizację 3 projektów wartości 1,7mln  zł na modernizację pracowni w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile oraz w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile.
Złożono 4 wnioski na realizację projektów o łącznej wartości 2,2 mln zł w I LO w Pile, Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, w SOSW w Pile i Zespole  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na doposażenie pracowni i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami).
Kontynuacja  projektu  „Eko – Edukacja w powiecie pilskim”  (etap II) – wartość 2,1 miliona zł.  

Opieka społeczna
W 2020 roku na kontynuację unijnych projektów w zakresie opieki społecznej w budżecie zabezpieczono 1,5 mln zł.
Złożono już nowy wniosek na kontynuację
projektu senioralnego wartości ponad 6 mln zł, kwota dofinansowania: ponad 5,7  mln złotych. Zakłada on m.in. zwiększenie o 20 liczby miejsc w Powiatowym Klubie Pogodnego Seniora w Pile oraz utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin Zastępczych i Osób w Systemie Pieczy Zastępczej.
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group