Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Święto pracowników socjalnych, ludzi wielkiego serca

Data: 21-11-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Święto pracowników socjalnych, ludzi wielkiego serca 21 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego.
Wyróżnionych zostało 26 pracowników z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczego, specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Listy gratulacyjne wyróżnionym wręczył Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski. Wszystkim pracownikom złożył również życzenia. 
- Dziękuję za Wasz trud jaki podejmujcie każdego dnia niosąc pomoc osobom będącym w potrzebie. Wasze praca wymaga nie tylko umiejętności, ale także poświęcenia, empatii i wrażliwości. Życzę Wam satysfakcji, wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym – powiedział starosta.  

Obecni na uroczystości byli również: Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.
Uroczystościom towarzyszyły występy artystyczne oraz Targi Rzeczy Pięknych, na których przedstawiona została twórczość osób niepełnosprawnych z placówek z terenu powiatu pilskiego.

POMOC SPOŁECZNA POWIATU
Opieka społeczna to ważna działalność Powiatu Pilskiego. Powiat prowadzi dużo placówek opiekuńczych, w tym 5 domów stacjonarnej pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, DPS w Rzadkowie, DPS w Chlebnie, DPS w Falmierowie, DPS w Dębnie.
W tym roku otwarta została w Pile dzienna placówka opiekuńcza Powiatowy Klub Pogodnego Seniora, a na terenie gminy Szydłowo, w Róży Wielkiej - Dzienny Klub Seniora.  
Do tego na terenie powiatu prowadzonych jest 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością, a bezpośredni nadzór sprawuje nad nimi Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Pile, które realizuje również zadania związane z pieczą zastępczą.
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group