Ruszył przetarg na budowę hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile!

Data: 20-08-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ruszył przetarg na budowę hali sportowej przy ul. W. Pola w Pile! Powiat Pilski ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego przy ul. W. Pola w Pile. Termin składania ofert upływa 6 września 2019 roku, o godz. 10.

Zgodnie z zapowiedziami Powiat Pilski, ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy hali sportowej przy LOMS w Piłce Siatkowej w Pile. Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół budowanego obiektu (m. in. dojazd, parkingi, chodniki, mała architektura, zieleń.

- To historyczny moment. O potrzebie budowy hali sportowej przy ulicy Pola mówi się już od kilkudziesięciu lat i kończyło się niestety na obietnicach. Poprzednie władze powiatu nie zadbały nawet o wykonanie dokumentacji technicznej obiektu. Sytuacja zmieniła się dopiero w ostatniej kadencji. W 2018 roku plan budowy hali sportowej, po raz pierwszy w historii powiatu wprowadziliśmy do rządowego Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu. Zastanawiające jest dla mnie także to, że przez tyle lat wówczas gdy praktycznie na każdym szczeblu samorządu w naszym regionie, ale i na niwie rządowej władze sprawowała ta sama opcja polityczna skutecznie nie zapewniono pieniędzy na budowę hali.  W 2018 roku kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 3,5 mln zł, Powiat wówczas zabezpieczył ponad 7 mln zł. Jednak oczekiwania finansowe potencjalnych wykonawców były znacznie wyższe. Nie odpuściliśmy i przy wsparciu parlamentarzystów: Marty Kubiak, Grzegorza Piechowiaka oraz Marcina Porzucka zabiegaliśmy o kolejną dotację. Długo nie czekaliśmy. Już w lipcu bieżącego roku z tego samego ministerialnego programu pozyskaliśmy dodatkowe 2,5 mln zł. To dało nam w sumie 6 mln zł środków rządowych na tę inwestycję. Te 6 milionów, to zaoszczędzone w naszym budżecie pieniądze, które możemy przeznaczyć na kolejne potrzebne dla mieszkańców inwestycje. Dlatego nie żałuję żadnej minuty, które poświęciłem między innymi na osobiste zaangażowanie i przekonywanie zarówno ministra sportu, jak i jego zastępcy do skierowania ministerialnych środków właśnie do naszego powiatu – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Przetarg został już ogłoszony, wszystkie jego szczegóły wraz z warunkami, które muszą spełnić oferenci znajdują się na stronie www.bip.powiat.pila.pl w zakładce zamówienia publiczne, dział: Postępowania zgodne z PZP. 
Termin składania ofert upływa 6 września, 2019 r, godz. 10.

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, adres: Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, pokój 111.
Termin zakończenia prac wyznaczono na 30 października 2020 r. Zatem w przyszłym roku szkolnym zarówno uczniowie LOMS, I LO jak i mieszkańcy Piły i okolic będą mogli z hali korzystać.

Podstawowe założenia projektu:
Obiekt będzie budynkiem II kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Będzie podzielony na główną salę o wymiarach boiska 50 x 30 m z szatniami, sanitariatami, magazynem sprzętu, pokojami dla nauczycieli WF.
Na piętrze urządzona zostanie przestrzeń rekreacyjna z dostępem na trybuny. Znajdą się tu również sanitariaty i pomieszczenia techniczne.
Do budynku wybudowany zostanie dojazd, powstaną chodniki, mała architektura i miejsca parkingowe.
Obiekt przewidziany jest do organizowania imprez sportowych w trzech podstawowych dyscyplinach: siatkówce, koszykówce i piłce ręcznej również rangi krajowej.
Zapisz się na newsletter