Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile. 2018 rok był bogaty w inwestycje dzięki ogromnym środkom unijnym

Data: 02-07-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile. 2018 rok był bogaty w inwestycje dzięki ogromnym środkom unijnym  Na ostatniej przed wakacjami sesji radni powiatu udzielili absolutorium za rok 2018 Zarządowi Powiatu w Pile. - Serdecznie dziękuję w imieniu całego Zarządu za zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście – powiedział Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Głosowanie radnych nad absolutorium dotyczyło przyjęcia sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018.  Uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu została przegłosowana większością głosów. Jedynie radni Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu.        
W tym roku po raz pierwszy radni udzielili również wotum zaufania Zarządowi, a poprzedził je raport o stanie powiatu pilskiego.  
- Udzielenie absolutorium oraz wotum zaufania stanowi dla nas wszystkich ogromną satysfakcję. To kolejny dowód na to jak jesteśmy postrzegani, nie tylko przez Radę Powiatu, ale również przez inne podmioty, takie jak organy kontroli czy niezależne firmy zewnętrzne raportujące prawidłowość naszych działań, ale przede wszystkim przez naszych mieszkańców, co stanowi dla Zarządu Powiatu dodatkową motywację. Codzienna praca w służbie społeczeństwu stanowi dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Dla mnie jako Starosty Pilskiego i jednocześnie mieszkańca naszego pięknego regionu kwestie lokalnych inwestycji, bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców to sprawy najważniejsze – skomentował Eligiusz Komarowski, starosta pilski.  

A jaki był rok 2018 dla powiatu pilskiego?
- Był to rok bogaty w inwestycje, zarówno w infrastrukturę drogową, służbę zdrowia, oświatę, jak również w samych mieszkańców, w ich aktywizację zawodową i społeczną. To rok wielu odważnych decyzji i wielu zrealizowanych planów. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej, ale trzeba mierzyć siły na zamiary. Najważniejsze to wyznaczyć sobie cel i go realizować  – dodał jeszcze Starosta Pilski.  
 
BUDŻET 2018 r.:
Dochody: 154,3 mln zł, w porównaniu do 2017 roku były wyższe o 8,6 mln zł. 
Wydatki: niemal 162,9 mln zł i były o ponad 14,2 mln zł wyższe niż w 2017 roku.

Środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa:
Dochody do budżetu: ponad 6 mln 211 tys. zł i były o 4,5 mln zł wyższe niż w 2017 r.
Środki z zewnątrz pozyskane przez jednostki powiatu: łączna kwota ponad 30 mln zł!     
 
OCHRONA ZDROWIA
Inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:
- Otwarcie pracowni elektrofizjologii na oddziale kardiologicznym, w której za darmo, w ramach kontraktów z NFZ, usuwane są zaburzenia rytmu serca. Koszt inwestycji 2,3 mln zł, dotacja Wojewody Wielkopolskiego 1,8 mln zł.  
- Przebudowa i remont oddziału nefrologii ze stacją dializ, w której dwukrotnie zwiększono liczbę stanowisk do tego typu zabiegów. Prace wraz z wyposażeniem oddziału pochłonęły 7 mln zł.  
- Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz doposażenie w sprzęt medyczny. Koszt: 8 mln zł.
- Zakup sprzętu i wyposażenie wartości 2 mln zł dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Decyzją Prezesa Rady Ministrów Powiat Pilski na jego zakup otrzymał dotację w wysokości 1 mln 600 tys. zł.
- Zakup karetki wartości 334 tys. zł, w tym dofinasowanie Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 250 tys. zł.  
Inwestycje w kadrę:
Na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile Powiat Pilski przekazał 25 tys. zł na szkolenie białego personelu dla szpitala w Pile i Wyrzysku.
 
DROGI
Wydatki na modernizację infrastruktury drogowej: bisko 11,8 mln zł, w porównaniu do 2017 r. były wyższe o 5,8 mln zł!
Najważniejsza inwestycja:
Budowa i otwarcie drogi: Kruszki – Kijaszkowo. Koszt blisko 4,4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł Powiat pozyskał z funduszy europejskich. 
Modernizacja dróg i chodników:  
Całkowity koszt modernizacji nakładkami bitumicznymi: ponad 4 mln zł. Łącznie wyremontowano prawie 11 kilometrów dróg. W 2018 wybudowano także nowe chodniki i przebudowano już istniejące za prawie 1 milion zł.
 
OŚWIATA 
Wydatki na modernizację obiektów, infrastrukturę sportową oraz zakupy inwestycyjne wyniosły 6,7 mln zł i były o 4,4 mln zł większe niż w 2017 roku.  
Najważniejsza inwestycja:
Zakończenie budowy sali gimnastycznej wraz z boiskami i placami do rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Śniadeckich w Pile.
Koszt: blisko 7,3 mln zł, z czego prawie 4 mln zł Powiat pozyskał ze środków unijnych.
Budowa boisk:
- Pozyskanie blisko 330 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boisk dla Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile oraz Zespołu Szkół Technicznych. Koszt inwestycji: około milion złotych. Boiska będą gotowe na nowy rok szkolny.  
- Zdobycie blisko 4 mln zł ze środków unijnych na szkolenie zawodowe młodzieży. W 6 szkołach zmodernizowanych będzie 29 pracowni dydaktycznych, a ponad 900 uczniów objętych  szkoleniem i kursami. 

POMOC SPOŁECZNA
Najważniejszy projekt:
Realizacja projektu wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych wartości 3,3  mln zł, który obejmie ponad 180 osób, z tego 3,1 mln zł Powiat zdobył ze środków europejskich.  
40 osób otrzymało już przyciski życia, przy al. Wojska Polskiego w Pile otwarto Powiatowy Klub Pogodnego Seniora. Podobny powstanie jeszcze w Róży Wielkiej, a Klub Seniora w Wysokiej poszerzy swoją działalność.

RYNEK PRACY
Znaczny spadek bezrobocia. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec 2018 r.  zarejestrowanych było 2429 osób bezrobotnych – o 400 mniej niż przed rokiem. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 4,5% i była najniższa w historii.
PUP w Pile na aktywizację osób bezrobotnych dysponował kwotą 11,5 mln zł.

WSPARCIE OD POWIATU
Powiat Pilski współpracował ze służbami ratowniczymi, sanitarnymi i organizacjami które propagują i podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców. Przykłady
- kwotą ponad 42 tys. zł wsparł zakup radiowozów dla Posterunku Policji w Wysokiej i Ujściu,
- zorganizował masową akcję znakowania rowerów, mobilne zbiórki krwi razem z pilskim odziałem PCK, wspierał akcje profilaktyczne z Pilskim Klubem Amazonek i Stowarzyszeniem Europa Donna czy liczne konferencje prozdrowotne z współpracując z Wielkopolskim Centrum Onkologii.   
- W powiecie pilskim działa ponad 500 organizacji pozarządowych. W 2018 r. Powiat Pilski poprzez dotacje wsparł je rekordową kwotą blisko 700 tys. zł.
- Wsparcie ważnych grup społecznych: działkowcy otrzymali 41 tys. zł na międzypokoleniowe spotkania na ogrodach, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 20 tys. zł na cykl spotkań na stadionie przy ul. Okrzei pt. Lato z Seniorem. 
 
 
 
 
 
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group