[WIDEO] Powiat Pilski zdobył przeszło milion na innowacyjne działania na rzecz przedsiębiorców

Data: 12-05-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

[WIDEO] Powiat Pilski zdobył przeszło milion na innowacyjne działania na rzecz przedsiębiorców
I miejsce w województwie dla Powiatu Pilskiego w konkursie, ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, może oznaczać tylko jedno – kolejne unijne pieniądze trafią wprost do mieszkańców powiatu.  Ponad 1 milion złotych (z czego 750 000,00 złotych pochodzących z WRPO na lata 2014-2020) Powiat Pilski przeznaczy na realizację projektu związanego z promocją gospodarczą regionu.

Był to pierwszy konkurs ogłoszony na promocję gospodarczą dla samorządów, tym bardziej cieszymy się, że nasz projekt uzyskał tak wysoką ocenę – mówi Eligiusz Komarowski Starosta Pilski.

W ramach projektu zostanie wdrożony i zrealizowany kompleksowy system rozwoju gospodarczego Powiatu. Szereg zintegrowanych działań ma zwiększyć rozpoznawalności Powiatu Pilskiego jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestorów i rozwoju biznesu.

Realizacja projektu rozpocznie się już we wrześniu 2019 roku. Zaplanowano m. in. branche biznesowe połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców. Spotkania w tej formie będą świetną okazją do zdobycia i rozwinięcia kontaktów biznesowych, a także do skorzystania ze wskazówek osób prowadzących spotkania na temat tego, jak wprowadzić swoje, często rodzime produkty czy usługi na rynki zagraniczne.

- Środowiska biznesowe skupione wokół różnych branż będą mogły bez zobowiązań się spotkać, wypowiedzieć i zaproponować ciekawe rozwiązania. Liczymy, że te inicjatywy przyciągną ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą skłonni dzielić się z innymi – kontynuuje Starosta.

Warto podkreślić, że projektu, który będzie realizował powiat swoim  zasięgiem dotknie przeszło 6 000 przedsiębiorców, bowiem tylu działała na terenie regionu w branżach zaliczanych do tzw. inteligentnych specjalizacji wielkopolski. Z tej puli blisko 60 skorzysta z oferowanych działań. Starostwo w projekcie, który zajął I miejsce założyło, iż zakwalifikowani do udziału w przedsięwzięciu przedsiębiorcy wezmą udział w branżowych targach w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech, a Powiat Pilski sfinansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem na targi i utworzeniem stoisk wystawienniczych.

Dzieje się tak gdyż, system zarządzania promocja gospodarczą i inwestycyjną realizowany w ramach projektu ma charakter kompleksowy. Zaraz po szkoleniach dla przedsiębiorców odbędą się także warsztaty skierowane wprost do pracowników gmin należących do powiatu pilskiego.  Obejmą one tematykę z zakresu pozyskiwania inwestorów gospodarczych i przygotowywania ofert inwestycyjnych. Ukoronowaniem powyższych działań będzie utworzenie platformy inwestycyjnej. Na niej przedsiębiorcy, ale i gminy będą mogli zamieszczać i na bieżąco aktualizować swoje oferty inwestycyjne. Powstanie też szereg materiałów promocyjnych, wydanych w różnych językach, które wpłyną na rozpoznawalność marki powiatu pilskiego jako regionu gospodarczo atrakcyjnego.

Jak zapowiedział na konferencji starosta Eligiusz Komarowski: Projekt jest elementem szerszej wizji rozwoju naszego regionu. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom gminy z terenu powiatu pilskiego pozyskają inwestorów zagranicznych, a przedsiębiorcy partnerów biznesowych. Wszystko to w perspektywie długookresowej przełoży się na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszego obszaru.

Projekt potrwa blisko 3 lata i jak mówi Starosta nie jest ostatnim słowem powiatu w tym zakresie. Rekrutacja przedsiębiorców do projektu ruszy już we wrześniu.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Zadania Fundacji obejmują współpracę z Powiatem Pilskim przy organizacji targów oraz przygotowanie materiałów promocyjno – informacyjnych zaplanowanych w projekcie.


Zobacz wideo z konferencji:

Zapisz się na newsletter