Szczęśliwy koniec budowy

Data: 27-08-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Szczęśliwy koniec budowy

Doczekaliśmy się: południowa obwodnica powiatu pilskiego, powstała w wyniku przebudowy kilku istniejących i jednej nowej drogi, została oficjalnie otwarta. Zgodnie z planem, „godzina zero” wybiła w piątek w Byszkach. Przedsięwzięcie zgromadziło wiele osób zaangażowanych w powstanie i sfinalizowanie inwestycji. Dla każdej z nich było to wyjątkowe wydarzenie.Parlamentarzyści, władze wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele firm zajmujących się przebudową dróg oraz dziesiątki zaproszonych gości spotkali się w Białośliwiu, skąd pojechali do Byszek, gdzie nastąpiła oficjalna inauguracja. Wraz z nimi trasę przemierzyli rowerzyści, którzy też odczuli zmianę komfortu jazdy po wyremontowanej nawierzchni.

Zakończono największą inwestycję w historii powiatu pilskiego. Jej koszt wyniósł niemal 41 milionów złotych, z czego prawie 19 mln zł udało się pozyskać ze środków unijnych. Łączna długość przebudowanej obwodnicy z Rudy do Ujścia wynosi 53,25 km. Warto w tym miejscu przypomnieć w dużym skrócie, jak przebiegały prace:

2004 r. – wykonanie dokumentacji na potrzeby przebudowy niektórych odcinków ciągu dróg w celu otrzymania dofinansowania ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – niestety, środków nie udało się pozyskać;

2007 r. – rozpoczęcie prac przygotowawczych nad przebudową całego ciągu drogowego, łączącego drogi krajowe nr 10 i 11;

2009-2010 r. – przeprojektowanie i uzupełnienie dokumentacji budowlanej w celu podjęcia starań o środki zewnętrzne; umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 22 stycznia 2010 roku, co pozwoliło na wyłonienie wykonawców: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie oraz Pol-Dróg Piła Sp. z o.o. w Pile;

2009 r. – uzyskanie decyzji wójtów i burmistrzów zezwalających na wycinkę drzew, poprzedzonych decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu; decyzję o pozwoleniu na budowę wydał Wojewoda Wielkopolski;

Kwiecień 2010 r. – przekazanie placu budowy na odcinkach Ruda – Osiek nad Notecią oraz Białośliwie – Osiek nad Notecią;

30 lipca 2012 r. – zakończenie inwestycji;

24 sierpnia 2012 r. – oficjalne otwarcie południowej obwodnicy powiatu pilskiego.