S-10 coraz bliżej. Poznaj możliwy przebieg drogi ekspresowej

Data: 07-01-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

S-10 coraz bliżej. Poznaj możliwy przebieg drogi ekspresowej Nigdy dotąd prace nad drogą ekspresową S10 nie były tak zaawansowane. Mimo ogromnej skali inwestycji realnym jest, że już za 8 lat pojedziemy nową, a przede wszystkim bezpieczną drogą szybkiego ruchu. Konsultacje społeczne co do przebiegu S10 mają się odbyć już w drugim kwartale bieżącego roku.
- Poza bezsprzecznym aspektem poprawy bezpieczeństwa i zwiększeniem płynności ruchu pojazdów, które przyniesie droga ekspresowa S10, to w mojej ocenie będzie miała ona ogromny wpływ na rozwój gospodarczy Północnej Wielkopolski. Przez wiele lat poza szumnymi zapowiedziami przedstawicieli poprzednich rządów niewiele w tym zakresie zdziałano. Dlatego z satysfakcją obserwujemy, że wreszcie coś się ruszyło. Prace przygotowawcze i projektowe nie były dotąd tak dalece zaawansowane, dlatego trzymamy kciuki za to niezwykle duże przedsięwzięcie.zauważył Eligiusz Komarowski Starosta Pilski.
A jak zapewnia Danuta Hryniewiecka, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w GDDKiA, Okręg w Poznaniu, która przedstawiła zaawansowanie prac, finalizacja tej inwestycji w optymistycznym wariancie może nastąpić bardzo szybko. - Najważniejsze jest ustalenie przebiegu drogi, potem będzie można podjąć kolejne działania. Zakładamy, że przez 5 lat będą trwały prace przygotowawcze,  w tym projektowe, techniczne, prawne, a potem wybór wykonawcy i budowa. Za 8 lat droga powinna być gotowa.
Dyrektor Hryniewiecka dodała, że podczas prac projektowych uwzględnione będą wszystkie uwagi, jak i wymagania środowiskowe, w tym ochrony przyrody Natura 2000.
Obecnie opracowane są trzy warianty tzw. korytarzy przebiegu drogi ekspresowej na odcinku Pila-Wyrzysk. Wszystkie zakładają budowę dwóch węzłów (zjazdów) w Białośliwiu i Kaczorach, ale i wykorzystanie istniejącego węzła w Łobżenicy i Wyrzysku. Droga ekspresowa ma mieć po dwa pasy ruchu, każdy szerokości 3,5 m i pas zapasowy na 2,5 m. Dopuszczalna prędkość 100/h.
W poniedziałkowym zebraniu Parlamentarnego Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S10, któremu przewodniczy poseł Marcin Porzucek obecna była także poseł Marta Kubiak, przedstawiciele poznańskiego oddziału GDDKiA, Zarząd Powiatu, oraz włodarze gmin tworzących powiat pilski, którzy podczas spotkania przedstawiali swoje uwagi i propozycje odnośnie planowanej budowy drogi ekspresowej S10.