Stypendia od Premiera dla najlepszych uczniów

Data: 18-12-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Stypendia od Premiera dla najlepszych uczniów W Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Premiera Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla uczniów szkół średnich z 5 powiatów północnej Wielkopolski. W sumie odebrało je 46 osób, w tym 10 z powiatu pilskiego.
Kryteria przyznania stypendiów Premiera są dwa: wysoka średnia ocen albo szczególne zdolności z jednym lub więcej przedmiotach. Ale średnia również musi być na wysokim poziomie. Dostają je więc  uczniowie wybitnie zdolni, aktywni w życiu szkoły, uczestniczący w olimpiadach.
W tym roku uroczystości wręczania stypendiów w Wielkopolsce odbywają się w byłych miastach wojewódzkich. Do Piły zaproszono uczniów i dyrektorów szkół z powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego, złotowskiego i wągrowieckiego.
Gratulacje wyróżnionym uczniom złożyła Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty.
- Jesteście wyjątkowi. Osiągacie wysokie wyniki w nauce, macie talent, a do tego jesteś pracowici i aktywni. Wśród Was jest elita, która w przyszłości będzie dużo z siebie dawała społeczeństwu w różnych dziedzinach życia. Ale pamiętajcie, to nie wszystko by być dobrym człowiekiem. Nie możecie się wywyższać i bądźcie wrażliwi na potrzeby innych - powiedziała
Na uroczystości wręczania stypendiów obecni byli również: Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym  w Pile, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 
Uczniowie z powiatu pilskiego, którzy otrzymali stypendia na rok szkolny 2018/2019

Daria Baczkowska uczennica kl. II  I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.

Średnia ocen: 5,56.
Uczestniczka wielu olimpiad:
•kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej;
•III miejsce w X Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski;
•wyróżnienie w XVII Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskiego;
•laureatka XIV edycji konkursu plastycznego dzieci i młodzieży ,, Mój Kościół na Pomorzu”;
•aktywny udział w wolontariacie.

Agata Kędzior uczennica kl.II II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.
Średnia ocen 5,81.
•Posłanka Sejmu Dzieci i Młodzieży,
•Posłanka Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego,
•laureatka I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie w ramach projektu Forum Dialogu,  finalistka etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Wybieram wybory”.
 
Jagoda Michałek uczennica kl.III Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.   
Średnia ocen 5,45
•reprezentuje klub Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła grając na pozycji środkowej,
•wielokrotna medalistka Mistrzostw Wielkopolski w kategoriach kadetki i juniorki,
•ćwierćfinalistka Mistrzostw Polski w roku 2018.
 
Mateusz Koczorowski uczeń kl.II Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Technicznych w Pile.
Średnia ocen 4,94
•uczeń aktywnie biorący udział w życiu szkolnej społeczności – zastępca gospodarza klasy,
•awans do II etapu Olimpiady Cyfrowej,
•zajęcie II miejsca w Powiecie w piłce ręcznej,
•współorganizator Drzwi Otwartych szkoły.
 
Klaudia Jaworska uczennica kl. III III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
Średnia ocen 4,82
•zajęła III miejsce w XXII Szkolnym Konkursie Ortograficznym
•otrzymała Dyplom Uznania za udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym KRĄG,
•zajęła I miejsce  w szkolnym konkursie fotograficznym pt. „Mój pupil”,
•brała udział w realizowanym od listopada 2017 roku do marca 2018 r. projekcie „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment”, który był organizowany przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działała w wolontariacie, uczestniczyła w zbiórkach żywności, zaangażowała się w „Powiatowe Forum Wolontariatu”.

Łukasz Kozłowski uczeń kl.IV Technikum nr 2 /zawód technik logistyk/ w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.
Średnia ocen 5,07
•czynnie angażuje się w życie szkoły,
•reprezentuje szkołę w licznych zawodach sportowych, a także promuje  szkołę podczas organizowanych w Pile  targów pracy.
•zajął  I miejsce w „Szkolnym Turnieju na Zawodowca Roku”.
Pasją Łukasza  jest piłka nożna. Prowadzi zajęcia sportowe dla uczniów III i IV klas szkoły podstawowej  oraz zajęcia treningowe dla zawodników Klubu Piłkarskiego Piła. Pomaga innym poprzez aktywną pracę jako wolontariusz.

Klaudia Łukowska uczennica kl. IV Technikum nr 3 /zawód technik architektury krajobrazu/ w Zespole Szkół Budowlanych w Pile.
uzyskała średnią ocen 5,33
Brała udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2017/2018.
Współpracowała ze Stowarzyszeniem "Nasza Budowlanka" - wraz z innymi uczniami przy realizacji projektu pn. "Zielony Zakątek Kultury i Nauki",  w ramach I edycji konkursu grantowego "Moja Mała Ojczyzna" . Aktywnie włączała się jako wolontariusz w wiele działań na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego.

Michał Łuba uczeń kl. IV Technikum nr 3 /zawód ekonomista/ w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.
Średnia ocen 5,0
•finalista III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich (zwolniony z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji A.36);
•uczestnik II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach;
•III miejsce w IV edycji konkursu Turbolandeskunde - Wędrówka po Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego - etap regionalny, rywalizacja drużynowa;
•I miejsce w XI Miejskim Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, rywalizacja drużynowa.

Magdalena Kożuchowska uczennica kl. IV Technikum nr 5 /zawód hotelarz/ w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile.
Średnia ocen 5,35.
uczestniczyła:
•w X Konkursie Powiatowym XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej,
•w konkursie „Będę biznesmenem- „BeBi” organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach którego przygotowała projekt pomysłu własnego biznesu,
•udział w Międzynarodowym Konkursie „Nagroda Młodzieżowa 2018” pod hasłem „Ludzie wykluczeni w społeczeństwie”.

Milena Hek uczennica kl. IV Technikum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.
Średnia ocen 5,42 i była to najwyższa średnia w szkole w roku szkolnym 2017/2018.
Uczennica wykazuje szczególne uzdolnienia w dziedzinie matematyki i przedmiotów ekonomicznych. Jest kreatywna i koleżeńska, zawsze chętnie służy pomocą. Cechuje ją skromność, wrażliwość i nieprzeciętna inteligencja. Jest niezwykle ambitną i pracowitą młodą osobą.
 
 
 
Zapisz się na newsletter