Wigilijne spotkania w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Data: 14-12-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wigilijne spotkania w Warsztatach Terapii Zajęciowej  W Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących w powiecie pilskim odbywają się spotkania wigilijne.
W Gminnym Ośrodku  Kultury w Kaczorach odbyła się podwójna uroczystość. Spotkanie opłatkowe połączono z jubileuszem 15-lecia WTZ Motylewska i Morzewo.
Z życzeniami dla wychowawców i uczestników Warsztatów przybyli liczni goście. Wśród nich członkowie Zarządu Powiatu w Pile: Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, Maria Bratkowska, etatowy członek zarządu i Marek Kamiński, członek zarządu.
Gratulacje i życzenia świąteczne uczestnikom Warsztatów złożył również Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pile.  
Na świątecznej wigilii spotkali się również uczestnicy i opiekunowie Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu.  Przy świątecznym stole zasiedli również Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski i Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile.
Warsztaty Terapii Zajęciowej mają na celu rehabilitację, edukację i indywidualny rozwój każdego z ich uczestników. Uczęszczają do nich osoby niepełnosprawne, które uczą się tu zaradności życiowej, poprawiają sprawność  psychofizyczną i są  przygotowywane w miarę możliwości do samodzielnej egzystencji. Uczestnicy rozwijają tu swoje indywidualne umiejętności zawodowe, które mają im pomóc w podjęciu pracy zarobkowej. 
 
Zapisz się na newsletter