Otrzymali „przyciski życia”. Trwa realizacja dużego projektu senioralnego

Data: 13-12-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Otrzymali „przyciski życia”. Trwa realizacja dużego projektu senioralnego 40 starszych i samotnie mieszkających osób z gminy Szydłowo i Wysoka otrzymało „przyciski życia”. To urządzenia, dzięki którym w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia czy zagrożenia życia seniorzy i osoby niepełnosprawne będą mogli szybko wezwać pomoc.
Przekazanie „przycisków życia” odbyło się w ramach realizacji jednego z zadań dużego projektu senioralnego „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”. Powiat Pilski na jego realizację wraz z partnerami zdobył ponad 3 143 000 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, a cała wartość projektu wynosi ponad 3 300 000 zł.  Dzięki otrzymanej kwocie możliwe będzie wsparcie w sumie 187 osób potrzebujących.

A udzielone ono ma być w różnej formie, jedną z nich jest objęcie systemem teleopieki (przyciski życia) 40 osób starszych i samotnych z gminy Szydłowo i Wysokiej. I to zadanie, jako pierwsze, zostało wykonane.
„Przyciski życia”, które otrzymały osoby potrzebujące, to nic innego jak telefony GSM połączone z bezprzewodową bransoletką. W sytuacji awaryjnej wystarczy, że jej użytkownik wciśnie na niej przycisk i automatycznie połączy się z centrum alarmowym teleopieki.
- Zgodnie z planem jeszcze w 2018 roku zostało zrealizowane jedno z ważnych zadań tego dużego projektu, który ma poprawić jakość usług opiekuńczych i asystenckich mieszkańców powiatu i zwiększyć do nich dostęp. 40 osób, które zostały wyposażone w „przyciski życia” już mogą czuć się bezpieczniej – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
W przyszłym roku będą realizowane kolejne zadania. Projekt zakłada jeszcze utworzenie m.in.  Domu Seniora o zasięgu powiatowym w Pile na 40 osób (w pomieszczeniach wyremontowanego budynku należącego do Powiatu Pilskiego przy Wojska Polskiego 49b), w Róży Wielkiej Domu Seniora na 30 osób, poszerzenie działalności Klubu Seniora w Wysokiej do 40 osób, szkolenie asystentów i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany przez Powiat Pilski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz partnerów: Gminę Szydłowo/GOPS, Miasto i Gminę Wysoka/MGOPS, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek - instytucję rynku pracy.
Termin jego realizacji: od września 2018 r. do grudnia 2020 r.
 
Zapisz się na newsletter