Sesja Rady Powiatu w Pile pod koniec kadencji

Data: 27-10-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Sesja Rady Powiatu w Pile pod koniec kadencji Tradycyjnie w ostatni czwartek miesiąca odbyła się sesja Rady Powiatu w Pile, tym razem już LIII. Na 15 listopada zaplanowano z kolei już ostatnią sesję Rady Powiatu w Pile kadencji 2014-2018, która kończy się 16 listopada. Będzie jeszcze o tyle wyjątkowa, że zbiegnie się z uroczystościami 20-lecia samorządu.   

Minioną sesję zdominowały informacje na temat realizacji przez Powiat Pilski strategii rozwoju oświaty przyjętej na lata 2017 – 2027.  Najważniejsze dane dotyczyły wyników, jakie uzyskali uczniowie na egzaminach w roku szkolnym 2017/2018. Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pile wyjaśniła, że dysponuje szczegółową analizą egzaminów zewnętrznych dla Powiatu Pilskiego, przygotowaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, która zostanie przesłana wszystkim radnym.  

W dyskusji  pojawiły się wprawdzie głosy związane z brakiem zadowalających efektów dotyczących wyników egzaminów zewnętrznych, czy sytuacji naboru do klas pierwszych w niektórych szkołach, dotyczyło to w szczególności szkół rolniczych w Nieżychowie, ale radni podkreślali jednak wysokie osiągnięcia uczniów zarówno naukowe, jak i sportowe. Ubiegły rok szkolny był też niezwykle udany, jeśli chodzi o liczne projekty i programy edukacyjne, dzięki którym uczniowie zdobywali doświadczenie i nowe kwalifikacje za granicą. Oferta edukacyjna też stała się bogatsza, lepiej spełnia wymogi rynku pracy.
Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty zwróciła również uwagę na poprawę bazy materialnej placówek, w tym dydaktycznej, co z pewnością miało wpływ również na osiągnięcia uczniów jak i lepszą tegoroczną rekrutację. Warto dodać, że obecnie trwają już intensywne prace nad ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, w którym do szkół trafią zarówno ostatni absolwenci gimnazjów jak i pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Radni otrzymali również informację o planie działań Powiatowego Zarządu Dróg w Pile dotyczącym zimowego utrzymania dróg. Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych wprowadzone zostaną specjalne dyżury w siedzibie PZD przy ul. Młodych 78 w Pile, w celu zbierania informacji o stanie warunków pogodowych na terenie powiatu, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach meteorologicznych. Informacje o stanie dróg uzupełnione będą na podstawie objazdów dróg powiatowych.
PZD w Pile zarządza siecią dróg o długości 419,155 km. Drogi te położone są na terenie 9 gmin wchodzących w skład powiatu. Z zimowego utrzymania dróg wyłączono ulice powiatowe w Pile, ponieważ zgodnie z zawartym porozumieniem utrzymywane są one przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile. Sieć dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem liczy zatem blisko 376 km. Drogi te podzielone zostały na różne standardy utrzymania, wszystkie będą jednak odśnieżane w różnym zakresie. Ale około 100 km dróg najczęściej uczęszczanych będzie odśnieżonych na całej szerokości i posypywanych w newralgicznych miejscach, tak by śliskość na nich była całkowicie zniesiona.   
 
Zapisz się na newsletter