Pozyskaliśmy 2 mln zł na nową karetkę i projekt ekologiczny

Data: 27-09-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pozyskaliśmy 2 mln zł na nową karetkę i projekt ekologiczny Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele władz powiatu pilskiego podpisali kolejne dwie umowy o łącznej wartości 2 mln zł. Jedna dotyczy dofinansowania projektu „Eko-Edukacja, drugi dofinansowania zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Umowę na dofinansowanie zakupu nowego ambulansu dla pilskiego szpitala podpisała wicewojewoda Marlena Maląg. W imieniu władz powiatu Starosta Pilski Eligiusz Komarowski i Przemysław Pochylski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile. Wartość zakupu ambulansu to 312 tysięcy złotych, a dofinansowanie wyniesie 250 tysięcy złotych, 80 procent. Powiat Pilski zabezpieczył już w swoim budżecie wkład własny 62 500 zł (20 procent z całej kwoty).
- Sfinalizowaliśmy umowę, a to bardzo dobra wiadomość. Obecnie pilski szpital dysponuje trzema zespołami ratowniczymi, funkcjonującymi w ramach oddziału ratunkowego, jednym specjalistycznym i dwoma podstawowymi. Samochody jednak szybko się zużywają. A transport do szpitala musi być niezawodny – komentuje Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.
Tylko w ubiegłym roku trzy karetki przejechały łącznie ponad 124 tysiące kilometrów. Najstarsza jest z 2011 roku i na liczniku ma już ponad 198 tysięcy km. Ambulanse są więc mocno eksploatowane, gdyż szpital w Pile obsługuje duży region.   
 
Projekt Eko-Edukacja
Druga umowa, podpisana z kolei w Urzędzie Marszałkowskim opiewa na kwotę przeszło 1 mln 700 na projekt "Eko Edukacja", który realizujemy wspólnie z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Kaczory.
Projekt ten obejmuje:
• utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Starostwie Powiatowym w Pile (w tym m.in. mikroskopy, meble, tablica interaktywna, dygestorium, zestawy do doświadczeń (badanie wody, gleby i powietrza), stacja meteo, laptop, nagłośnienie),
• utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej (interaktywne tablice z modułem mówiącym, ławki z nadrukami zdjęć i haseł ekologicznych),
• ekologiczne kampanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych: akcje banerowe, wydawnictw o walorach przyrodniczych – album przyrodniczy oraz mapa powiatu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych
• aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko poprzez wyjazdy edukacyjne
• modernizację i doposażenie istniejących Ośrodków Edukacji Ekologicznej (Zdrojowa Góra, w Dobrzycy i Ośrodku edukacji leśnej Kalinka)
• modernizację ścieżek edukacyjnych nadleśnictw to środki od marszałka.
 
Warto wiedzieć, że to kolejne środki z zewnątrz, jakie pozyskał Powiat Pilski. Tylko w tej kadencji zdobyliśmy ich ponad 81 mln zł. W poprzedniej kadencji kwota ta wyniosła niespełna 45 mln zł.
 
Zapisz się na newsletter