Droga Kruszki-Kijaszkowo: kolejna inwestycja zrealizowana!

Data: 31-08-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Droga Kruszki-Kijaszkowo: kolejna inwestycja zrealizowana! Na tę drogę mieszkańcy czekali długo. Plany jej budowy pojawiły się 20 lat temu. W końcu droga jest. W czwartek, w niewielkich Kruszkach (gm. Łobżenica) uroczyście otwarto ponad 3,6 kilometrowy odcinek całkowicie przebudowanej drogi  powiatowej nr 1197P łączący tę miejscowość z Kijaszkowem. Teraz dojazd z Wysokiej do Łobżenicy skrócił się o  6,3 km.  
 
Droga ta ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności oraz dla wszystkich kierowców, którzy dojeżdżają z tamtych okolic na przykład do pracy w Pile. Inwestycję, której całkowita wartość wynosi ponad 4 mln 383 tys. zł zrealizował Powiat  Pilski. Na jej budowę udało się jednak zdobyć dużą pomoc ze środków unijnych w kwocie ponad 2 mln 513 tys. zł (63, 63 procent poniesionych kosztów) z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Nowa droga ma szerokość 5,50 metra, po obu stronach ma pobocza o szerokości 1 metra. W ramach inwestycji wykonano zjazdy na posesje i pola uprawne, wybudowano chodnik w samych Kruszkach, nasadzono drzewa. Droga jest dobrze oznakowana, bezpieczna, wygodna. Wcześniej biegła tędy droga gruntowa i kierowcy jadąc z Wysokiej na Łobżenicę kierowali się na Czajcze, Kijaszkowo, Tłukomy, Kumowo, Wiktorówko. Teraz objazd jest zbędny. Z Wysokiej do Łobżenicy jadą teraz tylko 14 km, a wcześniej ok. 20 km. Ostatecznym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
 
Otwarcie było uroczyste. Przybyli na nie przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile, radni, przybyli burmistrzowie Wysokiej i Łobżenicy, licznie obecni byli także mieszkańcy wsi.
- Powstanie tej drogi to efekt pracy wielu ludzi. Zarządu Powiatu w Pile, radnych, także wojewódzkich, którzy pomogli w przyznaniu nam dofinansowania ze środków unijnych. W realizację tej inwestycji zaangażowały się również samorządy obu gmin. Dzisiaj wszystkim należą się podziękowania, także wykonawcy. Droga ta ważna jest przede wszystkim dla lokalnej społeczności - dla Was – mieszkańców. Jest bezpieczna, komfortowa, niech wam dobrze służy - powiedział Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.
 
Przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak także gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania drogi i nie krył satysfakcji, że inwestycję zrealizowano.
-  Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy długo na nią czekali i że budowa przeciągała się latami. Jako radny powiatowy pierwszy wniosek w tej sprawie złożyłem w 1999 roku. Ale przez wiele lat budowa tej drogi była zdejmowana z planów inwestycji. Dlatego dzisiaj jestem mocno wzruszony i szczęśliwy, że doczekałem tej chwili – wyznał.
 
Na uroczystości głos zabrał także Stefan Piechocki, Wicestarosta Pilski
-  Długo o tę drogę walczyliśmy. Wreszcie dzięki działaniom samorządu wojewódzkiego udało się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydzielić środki i inwestycję w końcu można było zrealizować. Jeszcze niedawno biegła tędy droga gruntowa, dzisiaj o nowej drodze niektórzy mówią „eska”. Porównując to co było, do tego co jest - wiele w tym racji. Dodam jeszcze, że w tej kadencji w powiecie pilskim wybudowano 75 kilometrów dróg i 15 kilometrów chodników - podsumował.
Zapisz się na newsletter