Remont (prawie) za nami

Data: 13-07-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Remont (prawie) za nami

Zarząd Powiatu w Pile informuje, że dobiega końca remont kolejnego obiektu mostowego,  położonego w ciągu drogi powiatowej. Konieczność wykonania prac remontowych wynikała z przeprowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile przeglądu szczegółowego mostu na drodze powiatowej nr 1191P w m. Ruda (na rzece Orla). Zakres robót dotyczył uzupełnienia ubytków betonu na konstrukcji nośnej obiektu, wykonania stożków mostu, malowania poręczy i gzymsów.
Wartość robót określona jest kwotą 14.000 zł. Krzysztof Tomczyk
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile