3,3 mln zł dla seniorów w powiecie pilskim. Będą nowe kluby seniora i przyciski życia

Data: 23-08-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

3,3 mln zł dla seniorów w powiecie pilskim. Będą nowe kluby seniora i przyciski życia Powiat Pilski otrzyma ponad 3 mln 143 tysiące złotych na aktywizację seniorów i niepełnosprawnych oraz na zwiększenie nad nimi fachowej opieki. Projektem zostanie objętych 107 osób potrzebujących wsparcia i 30 opiekunów. Powstaną dla nich nowe kluby seniora, a osoby samotne, starsze i chore otrzymają przyciski życia. 
Ten ogromny i ważny projekt społeczny, będzie realizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, które Powiat Pilski pozyskał w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek został złożony w styczniu tego roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 22 sierpnia w siedzibie BWAiUP w Pile została podpisana umowa na jego realizację.

- Dla naszych seniorów pozyskaliśmy ogromną kwotę ponad 3 milionów złotych. Dzięki niej będziemy mogli stworzyć dla nich właściwie trzy nowe domy seniora. Jeden z nich powstanie w Pile w zmodernizowanym przez Powiat Pilski budynku przy ul. Wojska Polskiego 49b. Na blisko 200 metrach powierzchni powstanie Klub Seniora dla 40 osób, który będzie czynny pięć dni w tygodniu przez 8 godzin. Seniorzy będą mogli tu nie tylko się spotykać, by miło spędzić czas, ale również będą mieli zapewnioną fachową opiekę oraz ciekawe zajęcia i spotkania prowadzone przez specjalistów: fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i animatorów kultury i oświaty, którzy zorganizują dla nich np. wyjścia do kina, czy na basen -  wymienia Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski. 
Klub Seniora będzie się mieścił w wyremontowanych i dobrze wyposażonych 6 pomieszczeniach, łącznie z kuchnią i sanitariatami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia z profilaktyki zdrowotnej będą prowadzić specjaliści z geriatrii, diabetologii, ortopedii. Będą odbywać się tu także warsztaty prawne, kulinarne, rękodzielnicze.

Nowy Dom Seniora dla 30 osób powstanie jeszcze w Róży Wielkiej, z kolei działalność Centrum Usług Społecznych w Wysokiej zwiększy się aż o 40 osób, a usługami opiekuńczymi i asystenckimi objętych zostanie 12 osób. Działalność tych ośrodków będzie równie fachowa, jak Klubu Seniora w Pile. Co ważne, zostanie zapewniony transport uczestników, którzy nie będą mieli możliwości dojazdu we własnym zakresie.

W ramach projektu, którego całkowita wartość to ponad 3,3 mln zł, 40 osób z gmin Szydłowo i Wysoka otrzyma tzw. przycisk życia i włączonych zostanie do systemu teleopieki. Przyciski życia to nic innego jak telefony GSM z bezprzewodową bransoletką. W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia czy życia, wystarczy nacisnąć przycisk na bransoletce i osoba potrzebująca pomocy natychmiast połączy się z centrum alarmowo-ratowniczym.
Na tym nie koniec. Fachowe szkolenia przejdzie jeszcze 30 asystentów – opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. W większości będą to członkowie rodzin, które opiekują się nimi na co dzień.

Umowę tak ważną dla seniorów mieszkających w powiecie pilskim podpisał Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
- Europejski Fundusz Społeczny daje ogromne możliwości dla rozwoju lokalnych społeczności i poprawę życia mieszkańców. Słowa uznania dla samorządu Powiatu Pilskiego, za to, że je wykorzystał. Zachęcam inne samorządy, by postępowały podobnie – mówi.
Stefan Piechocki, Wicestarosta Pilski również nie kryje zadowolenia.
-Chciałbym podkreślić rolę samorządów, które sięgają po środki zewnętrzne, by rozwiązywać problemy społeczne. Wiadomo, że społeczeństwo polskie się starzeje, wiec niezbędne są nasze działania, by pomagać osobom starszym i w miarę możliwości je usamodzielniać oraz weprzeć właśnie w ramach tworzenia środowiskowych domów dla osób starszych. I dzięki współpracy samorządu Powiatu Pilskiego i gmin Wysoka oraz Szydłowa, to nam się udało.
 
Projekt pn. „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” będzie realizowany przez Powiat Pilski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz partnerów: Gminę Szydłowo/GOPS, Miasto i Gminę Wysoka/MGOPS, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek - instytucję rynku pracy. Umowę w imieniu beneficjenta projektu podpisała Maria Bratkowska, zastępca dyrektora PCPR w Pile. Obecni byli również wszyscy partnerzy  tego projektu, m.in. Marek Madej, burmistrz Miasta i Gmina Wysoka oraz Dariusz Chrobak, wójt gminy Szydłowo.
Termin realizacji projektu: od września 2018 r. do grudnia 2020 r.
 
Zapisz się na newsletter