Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Skorzystaj z okazji darmowego usuwania azbestu

Data: 08-06-2018    Drukuj     Udostępnij

Skorzystaj z okazji darmowego usuwania azbestu Przypominamy, że jeszcze do 15 czerwca można składać wnioski o bezpłatne usunięcie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pilskiego. Program adresowany jest do osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Środki na realizację programu pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu powiatu. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 225.000 zł. Dofinansowanie do demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwienie przyznane będzie w wysokości 100 procent poniesionych kosztów.
Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu pilskiego. Wykonawcą zadania obejmującego te prace będzie firma wyłoniona w drodze procedury zamówienia publicznego.
Szczegóły tutaj: http://www.bip.powiat.pila.pl/ochrona_srodowiska/azbest/