Jak chronić powietrze?

Data: 27-07-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jak chronić powietrze?

Konsultacje społeczne na temat programu ochrony powietrza dla strefy pilsko – złotowskiej zgromadziły dziś w Starostwie grupę przedstawicieli instytucji z naszego powiatu. Spotkanie zorganizował Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Realizowany program ochrony powietrza, w związku z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów jego jakości w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10, dotyczy również aglomeracji poznańskiej, miasta Leszna oraz w strefy gnieźnieńsko – wrzesińskiej. Drugim z głównych zagadnień poruszanych podczas spotkań jest kwestia niwelowania skutków rozprzestrzeniania się w powietrzu benzo – alfa – pirenu, silnego związku rakotwórczego.

Treść ogłoszenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach dyskutowanych projektów można znaleźć tutaj.