Absolutorium dla Zarządu Powiatu i ważne zadania, które wykonał

Data: 27-05-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Absolutorium dla Zarządu Powiatu i ważne zadania, które wykonał Podczas XLVI sesji Rady Powiatu w Pile Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium za 2017 rok. Wcześniej pozytywną opinię o realizacji ubiegłorocznego budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Sesję absolutoryjną zdominowały sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz z realizacji przez Zarząd Powiatu zadań, które zostały w nim zaplanowane. 

Przypomnijmy zatem, że dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości niemal 145,7 mln zł, a więc aż w 97 %. W porównaniu z rokiem 2016 dochody były wyższe o blisko 8 mln zł (5,8 %). Wydatki ukształtowały się na poziomie 148,6 mln zł (95%) planu i były o 9,3 mln zł wyższe od tych poniesionych w 2016 roku. Deficyt wyniósł 2,9 mln zł i był niższy od planowanego o 3,4 mln zł. Wskaźniki zadłużenia są zgodne z wymogami ustawowymi.

- Te wyniki to powód do ogromnej satysfakcji! Dowodzą, że prowadzimy gospodarkę finansową w sposób rozważny, odważny i proinwestycyjny – powiedział Henryk Stokłosa, przewodniczący klubu Porozumienie Samorządowe, które wraz z PSL tworzy większościową koalicję w Radzie Powiatu w Pile i które reprezentuje starosta pilski Eligiusz Komarowski. Ta koalicja sprawuje też władzę w powiecie i jest odpowiedzialna za realizację budżetu.
 - Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy rozliczają samorządy, czyli nas – osoby, którym powierzyli mandat zaufania, przez pryzmat poczynionych inwestycji. A tych nie brakowało. Są to zmiany widoczne i odczuwalne przez nas wszystkich w życiu codziennym. Pod tym kątem rok 2017 był bardzo pracowity – kontynuował przewodniczący klubu Henryk Stokłosa.
 
Zwrócił przede wszystkim uwagę na bardzo duży sukces jakim było pozyskanie przez Powiat Pilski i jego jednostki łącznie 34 milionów złotych ze środków zewnętrznych.
W ich efekcie zrealizowano wiele inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców. Przewodniczący  podał wiele przykładów: w ochronie zdrowia zwrócił uwagę na inwestycje i zakupy sprzętu w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na łączną kwotę 17 mln zł np. remont oddziału ratunkowego, otwarcie pracowni elektrofizjologii na oddziale kardiologicznym, urządzenie nowego oddziału nefrologii ze stacją dializ, w końcu uruchomienie w 2017 roku na oddziale ratunkowym punktu przyjęć planowych.

- Wszystko to w trosce o to, by pacjenci mieli na nich zapewnioną najlepszą z możliwych opiekę. Inwestycje oraz troska o dobro i zadowolenie pacjenta są podstawą dobrze funkcjonującego szpitala. A nasz – pilski szpital ma ambicje bycia jednym z najlepszych, przynajmniej w północnej Wielkopolsce – podkreślił Henryk Stokłosa. 

Wiele działo się także w oświacie. Inwestycje były na poziomie 1 mln 800 tys. zł. Kluczową jest budowa oczekiwanej przez blisko 50 lat sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej przy ulicy Śniadeckich w Pile.
 - Jest to sukces szczególny z uwagi na to, że głównymi użytkownikami sali będą dzieci i młodzież, której z różnych powodów często żyje się trudniej niż rówieśnikom – powiedział przewodniczący klubu Porozumienie Samorządowe.
Sala będzie gotowa na nowy rok szkolny.

Warto w tym miejscu wspomnieć o licznych programach, jakie realizowały placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Pilski, np. projekty „Erasmus +”  oraz „Rozwiń skrzydła kariery” adresowane  do uczniów kształcących się w konkretnych zawodach oraz nauczycieli zawodu. Na ich realizację pozyskano niemal 1 mln 400 tys. zł. Podobnie ważne były działania w ramach projektu „Poznajemy Świat przez doświadczenie i eksperyment”, polegającego na doposażeniu  pracowni szkolnych w mikroskopy, komputery i pomoce dydaktyczne i dodatkowych zajęciach dla uczniów liceów ogólnokształcących.

Wiele działo się także na drogach powiatu. Na remonty, modernizacje i budowę nowych  przeznaczono w roku 2017 blisko 7,4 mln zł. Kluczową była przebudowa drogi powiatowej na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina. Do tego łącznie wybudowano 18 km nowych dróg, co podkreślił również wicestarosta Stefan Piechocki, zauważając, że najwięcej od lat. Wykonano w sumie ponad 12 km nakładek bitumicznych i przebudowano wiele chodników na terenie powiatu.

Powiat Pilski dbał też o swoje budynki wykonując wiele modernizacji. Na te inwestycje wydano blisko 2,8 mln złotych.  Najwięcej blisko 2 mln zł pochłonęła termomodernizacja budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile.
- Jest to ważne miejsce dla mieszkańców, bo znajduje się tu wiele popularnych przychodni, a także siedziby instytucji państwowych. Budynek zyskał atrakcyjną ocieploną elewację, w części nowe centralne ogrzewanie, stolarkę okienną i drzwiową. Dziś jest atrakcyjny i znalazł wielu nowych użytkowników. Obiekt zaczął dobrze na siebie zarabiać – mówił Henryk Stokłosa.  

Wspomniał również o ważnych inwestycjach dla petentów Starostwa Powiatowego w Pile. W 2017 r. otwarto Biuro Obsługi Mieszkańców, w którym mieszkańcy otrzymują niezbędne informacje. Usprawnia ono pracę w Starostwie. W ciągu roku z jego usług skorzystało ok 10 tys. mieszkańców. Na przełomie 2016 i 2017 r. zainwestowano w to miejsce 90 tys. zł. Za 200 tys. zł wyremontowano jeszcze parking dla petentów i drogę dojazdową.
- Uczyniliśmy nasz urząd przyjazny mieszkańcom – podkreślił Henryk Stokłosa. 

Poprawiła się też sytuacja na rynku pracy. Na początku 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile zarejestrowanych było ponad 3800 bezrobotnych. Na koniec kwietnia 2018 niewiele ponad 2600 osób. Z pewnością przyczyniły się do tego także  działania PUP aktywizacji osób bezrobotnych., na którą miał do wydania blisko 12 mln złotych. Gros tych środków PUP w Pile pozyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Władze powiatu organizowały też liczne akcje społeczne (znakowanie rowerów, wspólne oddawanie krwi, inicjatywy pro zdrowotne czy integracyjne), dzięki którym były i są blisko z mieszkańcami.
- Ważny jest też wymiar społeczny zmiany stylu rządzenia, który reprezentuje Starosta Pilski pan Eligiusz  Komarowski. Jego otwarte kontakty z przedstawicielami różnych środowisk spowodowały ich integrację i zmotywowały do aktywnego działania. A wymiernym tego przykładem jest duży wzrost liczby stowarzyszeń, które obecnie działają w Powiecie Pilskim, mamy ich dzisiaj już ponad 530, kiedy jeszcze trzy lata temu było ich 370 – podsumował Henryk Stokłosa.

Na koniec radni głosami 16 za i 6 przeciw udzielili zarządowi absolutorium
- Dziękuję przede wszystkim moim współpracownikom, bo to był na pewno bardzo intensywny rok pracy, dziękuję też oczywiście radnym – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
 
Realizacja zadań w 2017 r.
Ochrona zdrowia: Szpital Specjalistyczny:  
- Pracownia elektrofizjologii w ramach Oddziału Kardiologicznego - 2,5 mln złotych
- Punkt przyjęć planowych - 250 tysięcy zł, z czego 189 tys. zł przekazał Powiat Pilski.
- Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wartość prawie 7 mln zł, a dofinansowanie to prawie 5 mln 950 tys. zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Trwa informatyzacja dokumentacji medycznej oraz dobiegają końca prace związane z przygotowaniem  nowych pomieszczeń dla Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ (wartość zadań to 6 mln zł)
- 630 tys. zł  - Powiat wydał na niezbędne remonty w domach pomocy społecznej.

Oświata
Bieżące remonty 680 tysięcy zł, inwestycje - ponad 1,8 miliona.
- Trwa budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Śniadeckich w Pile – wartość ponad 7 mln zł.
-Sala gimnastyczna dla LO i LOMS przy ul. W. Pola - pierwszy raz w historii Powiatu Pilskiego została wpisana do Planu Wieloletniego inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na przygotowanie dokumentacji projektowej Powiat wydał już 200 tys. zł
- Stadion Sportowy przy ul. Okrzei w Pile – (zjazd z ul. Podgórnej, wiata rekreacyjno – edukacyjna, przyłączenie do sieci elektrycznej). Aktualnie procedowany jest złożony przez Powiat Pilski wniosek o dofinansowanie jego rewitalizacji (koszt inwestycji to 4 mln zł). W tegorocznym budżecie zabezpieczono ponad 300 tys. zł i latem ruszą kolejne prace remontowe.

Drogi
W 2017 przeznaczono blisko 7,4 mln zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Piła Leszków – Piła Kalina.
- Wybudowano 18 km nowych dróg.
- Wykonano ponad 12 km nakładek bitumicznych, pobudowano wiele nowych chodników.
- Powiat przekazał dotację dla Gminy Piła na dofinansowanie przebudowy wielu ulic w mieście oraz Gminie Wyrzysk na przebudowę drogi w miejscowości Bąkowo.
- Pozyskano blisko 3 mln zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Śmiłowo – Kaczory. Realizacja planowana jest na rok bieżący.

Infrastruktura
Modernizacja obiektów zarządzanych przez Powiat Pilski - 2,8 mln złotych.
- Termomodernizacja budynku przy alei Wojska Polskiego 49B w Pile – koszt 2 mln zł.
- Remont budynków w Pile:  przy al. Wojska Polskiego 36 (gdzie otwarto Izbę Pamięci Garnizonu Piła) i przy ul. Kilińskiego – gdzie swoją siedzibę znaleźli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Wyposażenie Biura Obsługi Mieszkańców w budynku Starostwa – 90 tys. zł (lata 2016/2017).
- Budowa parkingu dla petentów Starostwa Powiatowego w Pile – 200 tys. zł.

Wsparcie od Powiatu Pilskiego otrzymały również:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile (blisko 360 tys. zł na rozbudowę i przebudowę obiektów Komendy),
- Komenda Powiatowa Policji w Pile (niemal 71 tys. zł -  dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla jednostek w Pile, Białośliwiu i Szydłowie),
- Przekazano dotacje celowe dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile (zakup sprzętu elektronicznego),
- Przekazano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu)
- Przekazano dotacje dla Powiatu Wągrowieckiego (realizacja projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: czarnkowsko – trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego).
- Obecnie realizowany jest projekt partnerski pn. „Wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 7 JST z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i chodzieskiego”. Jego celem jest poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami (wartość projektu to prawie 1,4 mln zł).
 
 

 
Zapisz się na newsletter