Jak chronić trzodę chlewną przed wirusem ASF? Ruszyła kampania informacyjna

Data: 13-05-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jak chronić trzodę chlewną przed wirusem ASF? Ruszyła kampania informacyjna
Zarząd Powiatu Pilskiego zorganizował spotkanie dla producentów trzody chlewnej na temat zabezpieczenia gospodarstw rolnych na wypadek wystąpienia wirusa ASF. Zachęcamy rolników do zapoznania się z zasadami postępowania, szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile.  

Choć na naszym terenie nie stwierdzono jeszcze przypadków wystąpienia groźnego dla trzody chlewnej, bo śmiertelnego wirusa ASF (pomór świń), to ruszyła szeroka kampania informacyjna dla rolników, jak powinni zabezpieczyć swoje gospodarstwa.W Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się na ten temat spotkanie, w którym uczestniczyli producenci trzody chlewnej z powiatu pilskiego. Problem wirusa ASF nakreślił Stefan Piechocki, wicestarosta, szczegółowe informacje przedstawił natomiast Robert Gotowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile. 

- W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji, czyli przestrzeganie rygorystycznych zasad ochrony stad świń. Problemem jednak jest dotarcie do producentów trzody chlewnej z tymi informacjami oraz  braki kadrowe w służbach weterynaryjnych -  mówi Jan Pikulik, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Pile, a jednocześnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który niedawno przyjął apel w tej sprawie do Ministra Rolnictwa.
Podobne stanowisko zajął Związek Powiatów Polskich. Służby weterynaryjne odpowiedzialne są zarówno za nadzór, jak i współpracę z rolnikami w przeciwdziałaniu wirusowi ASF, dlatego zdaniem samorządowców ich doposażenie jest niezbędne.
 
Podstawowe zasady, jak zabezpieczyć trzodę chlewną przed wirusem ASF:
  1. Nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia
  2. Zabezpiecz świnie przed kontaktem z dzikami
  3. Nie karm trzody chlewnej odpadkami kuchennymi
  4. Zabezpieczaj paszę przed dostępem zwierząt wolnożyjących (w tym przed gryzoniami, myszy, szczury)
  5. Wyłóż maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym  przed wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa, a także przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie
  6. Nie pozwól, by na teren gospodarstwa wchodziły osoby postronne
  7. Zakładaj oddzielny strój i pozostawiaj go w chlewni
  8. Pamiętaj o utrzymaniu czystości i dezynfekcji
  9. Obserwuj stan zdrowia świn
 
Szczegółowe wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii znajdziecie tutaj: http://www.bip.piw.pila.pl/index.php/aktualnosci
Zapisz się na newsletter