Powiat w liczbach. Sesję zdominowały podsumowania za 2017 rok

Data: 28-04-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat w liczbach. Sesję zdominowały podsumowania za 2017 rok Kwietniową sesję Rady Powiatu w Pile zdominowały sprawozdania z działalności wielu instytucji i jednostek organizacyjnych Powiatu Pilskiego w 2017 roku. Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Starostwa Powiatowego. Podjęli też uchwałę o emisji obligacji o wartości 12 mln zł.

Sprawozdania, które w materiałach przedsesyjnych otrzymali radni liczą kilkaset stron. Ale są szczegółowe i obrazują pracę jednostek organizacyjnych powiatu jak i innych ważnych organizacji i instytucji działających na naszym terenie. 

Radni wysłuchali m.in. informacji o pracy Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Pile.  
Statystycznie wyglądało to następująco: rada podjęła 109 uchwał, dla porównania rok wcześniej 97, a w 2015 jeszcze mniej bo 89 uchwały. Odbyło się w sumie 13 sesji, w tym jedna wyjazdowa w Miasteczku Krajeńskim i jedna uroczysta 11 listopada z okazji Inauguracji obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Stałe komisje rady odbyły 42 posiedzenia. Zarząd Powiatu Pilskiego przyjął z kolei 229 uchwał, a odbył w sumie 59 posiedzeń. Też więcej niż rok wcześniej.

Starostwo w liczbach  
W Starostwie Powiatowym na koniec 2017 roku zatrudnionych było 170 osób, w tym kadra kierownicza stanowiła 29 osób.  126 osób posiada wykształcenie wyższe, 38 średnie, 6 zawodowe i podstawowe. W 2017 roku 49 osób bezrobotnych odbywało staż w starostwie. Pracownicy starostwa podnosili też swoje kwalifikacje, uczestniczyli w 110  różnych szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach.
Starostwo zadbało też o otoczenie, by uczynić je bardziej przyjazne mieszkańcom. W 2017 roku wyremontowano duży parking, który od 25 lat nie przeszedł żadnej modernizacji, a przy wejściu do starostwa powstało Biuro Obsługi Mieszkańców. I jeszcze ciekawostka. W Starostwie Powiatowym w minionym roku w różnych systemach zarejestrowano w sumie 40 444 pisma. Dla porównania w 2016 – było takich pism 37 179.

W ubiegłym roku Powiat otworzył punkty darmowych porad prawnych. Prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Pile, w Ujściu, Kaczorach i Wyrzysku. Do tego działają jeszcze liczne punkty, które  obsługują stowarzyszenia i fundacje: w Pile – MDK, w Białośliwiu, Wysokiej, Łobżenicy, Szydłowie i Miasteczku Krajeńskim. Udzielono w nich łącznie 1626 porad prawnych. Skorzystali też niepełnosprawni. Na ich rehabilitację zawodową z PFRON pozyskano ponad 636 tys. zł, najwięcej w ramach programu Aktywny Samorząd, ponad 346 tys. zł. Od niepełnosprawnych wpłynęło 114 wniosków.

Ciekawie wyglądają dane z Wydziału Komunikacji w starostwie: wydał on łącznie 42 330 decyzji, w tym dotyczące rejestracji pojazdów, uprawnień do kierowania pojazdami, czy dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostom. A na terenie powiatu pilskiego na koniec ubiegłego roku zarejestrowanych było 129 599 pojazdów, a wydanych było ponad 107 741 praw jazdy
Warto zaznaczyć, że Powiat Pilski podjął kolejne działania w zbywaniu mienia, udało się sprzedać m.in. działki budowalne przy ul. Świerkowej i Bydgoskiej za kwotę ponad 674 944 zł brutto, która zasiliła budżet powiatu.

Powiat pilski świadczy też ogromną pomoc społeczną. Tylko Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 r. wydało na nią  ponad 26 mln  54 tys. zł, w tym  na działalność domów pomocy społecznej działających w powiecie pilskim przeznaczono 17 mln 335 zł, a wydatki związane z pieczą zastępczą wyniosły 5 mln 216 tys. zł.

Akcje społeczne
Na tym polu działania władz powiatu w 2017 roku przybrały na sile. Powiat Pilski realizował wiele inicjatyw, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Razem z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Pile zorganizował akcje znakowania rowerów przed Starostwem Powiatowym w Pile, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a z Komendą Powiatową PSP w Pile - akcję NIE dla czadu! Wielokrotnie pracownicy starostwa i strażacy spotykali się z mieszkańcami w galerii Atrium Kasztanowa w Pile, gdzie w ramach profilaktyki organizowane były ciekawe konkursy i pokazy. Mieszkańcy regularnie też biorą udział w CZAD-owym konkursie, w którym starosta pilski Eligiusz Komarowski laureatom wręcza czujki czadu. Powiat Pilski zaangażował się także w społeczną akcję organizowaną przez Stowarzyszenie Maki Wariatki - malowanie sal na oddziale dziecięcym w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Odmalowano już łącznie 11 pomieszczeń, a wartość prac to ponad 100 tysięcy złotych.
Udaną akcją społeczną, którą Starostwo Powiatowe zorganizowało z pilskim oddziałem PCK i PWSZ w Pile, było bicie rekordu w ilości oddanej krwi w ciągu jednego dnia. Pilanie pobili rekord, oddali ponad 229 litrów krwi, a oddały ją 524 osoby.

- Powiat Pilski pełni wiele zadań, a liczy ponad 137 tysięcy mieszkańców. Jak widać po tych liczbach i akcjach społecznych, które organizujemy albo się w nie włączamy, pracy jest bardzo dużo, a w ubiegłym roku jej jeszcze przybyło. Pracownicy Starostwa Powiatowego nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, a dominują osoby z wyższym wykształceniem, wielu pracowników nieustannie przechodzi szkolenia. Dzięki temu cały czas podnosimy jakość obsługi mieszkańców i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.   

Ważne dla rolników
Radni wysłuchali również m.in. informacji z działalności Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Wyrzysku. To ważna jednostka bo zabezpiecza pola rolników w 6 gminach powiatu przed  zalaniem. Zrzesza ona aż 1620 członków, a obszarem działania obejmuje prawie 10 tys. ha w tym dba o 1233 km rowów melioracyjnych. Wydała na to w ubiegłm roku blisko 440 tys. zł. Budżet spółki stanowią składki członkowskie, dotacje i wsparcie samorządów. Sama kupuje potrzebny sprzęt. W 2017 roku za ponad 153 tys. zł, w tym np. ciągnik.
Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawiło też Biuro Powiatowe Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Pile. I kilka ciekawych danych: w powiecie pilskim w minionym roku zarejestrowanych było: 1274 stada bydła, 31 stad owiec, 26 stad kóz, 1711 – stad świń.
Wielu rolników w 2017 r. poniosło straty z powodu wiosenny przymrozków. 221 złożyło wnioski o przyznanie pomocy za zniszczone drzewa i krzewy owocowe oraz  truskawki. W  212 przypadkach odpowiedź była pozytywna. Kwota jaką im wypłacono to 1 mln 68 tys. zł.

Radni podjęli również uchwałę o wyemitowaniu przez Powiat Pilski 12 000 obligacji komunalnych, o łącznej wartości 12 mln zł. Zostaną wyemitowane w tym roku, a środki uzyskane z ich emisji, zostaną przeznaczone na inwestycje.
W maju sesja absolutoryjna.
 
 
Zapisz się na newsletter