Powiat podnosi jakość usług dla mieszkańców

Data: 20-04-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat podnosi jakość usług dla mieszkańców  Wykonaliśmy kolejny krok, by mieszkańców obsługiwać jeszcze sprawniej. Powiat Pilski właśnie zawarł umowę na realizację ważnego projektu, który umożliwi wprowadzenie e-usług. Mieszkańcy otrzymywać będą także informację o tym, na jakim etapie jest ich sprawa w urzędzie. 

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile podpisano umowę partnerską w związku z otrzymanym dofinasowaniem z programu POWER, w ramach działania „Wysoka jakość usług administracyjnych”.

To kolejny projekt Powiatu Pilskiego, który dostał dofinansowanie ze środków unijnych. Projekt będzie wdrażany jeszcze z samorządami z powiatu chodzieskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Został złożony w partnerstwie z sześcioma jednostkami samorządu, m.in. Gminą Trzcianka, Powiatem Chodzieskim, Gminą Miejską w Chodzieży i Gminą Miasteczko Krajeńskie. Liderem projektu jest firma Euro – Innowacje. Cały projekt opiewa na kwotę dofinansowania ponad 1,1 mln zł, z czego  ponad 200 tys. zł  trafi do Powiatu Pilskiego. W imieniu pilskiego samorządu umowę podpisali: Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Stefan Piechocki, wicestarosta.

Z kolei umowa o dofinansowanie zostanie zawarta już w maju w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jej ramach Powiat Pilski m.in. zmodyfikuje Elektroniczny Obieg Dokumentów, wprowadzi e-usługi oraz punkt potwierdzania profili zaufanych. Powiat będzie też SMS-em powiadamiał mieszkańców np. o statusie ich sprawy.
- Wszystkie zaplanowane działania mają na celu podniesienie jakości świadczonych przez nas usług, tak, by podnieść poziom satysfakcji mieszkańców. Współpraca z innymi samorządami, jak widać, się opłaca i wszystkim przynosi wymierne efekty – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Projekt rusza już w przyszłym miesiącu, a zakończy się pod koniec pierwszego kwartału 2019 r.
 
Zapisz się na newsletter