Oferta szkół średnich odpowiada pracodawcom

Data: 07-04-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Oferta szkół średnich odpowiada pracodawcom Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Pilski zaprezentowały się na targach IX Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Karier w Pile. Nasze placówki odwiedził starosta pilski Eligiusz Komarowski rozmawiał z uczniami i kadrą nauczycielską.
-  Możemy być dumni z naszych szkół. Bezrobocie w powiecie pilskim w ciągu minionego roku mocno spadło. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec lutego zarejestrowanych było około 2800 osób, kiedy rok temu było ich o blisko tysiąc więcej! Z pewnością duży na to wpływy ma oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, którą nieustannie dostosowujemy do lokalnego rynku pracy konsultując się z pracodawcami. Jak widać przynosi to wymierny efekt - powiedział starosta Eligiusz Komarowski.

W szkołach prowadzonych przez powiat pilski uruchamiane są nowe kierunki, na przykład w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Teatralnej w Pile wróciła klasa, której uczniowie uczą się zawodu drukarza. A wszystko za sprawą drukarni Colours Factory w Pile, która jest już jedną z największych drukarni w kraju i poszukuje osób o tym zawodzie. Ufundowała nawet dla uczniów comiesięczne stypendia w wysokości kilkuset złotych.

Powiat współpracuje również z Cechem Rzemiosł Różnych w Pile, który również na bieżąco zgłasza nam potrzeby lokalnego rynku pracy. Wiemy, że teraz poszukiwani są na przykład dekarze i  kamieniarze. Te potrzeby stara się zaspokoić na przykład Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, czyli „budowlanka”.

Nasze szkoły same również uatrakcyjniają metody nauczania, otworzyły się mocno na Europę, i czerpią garściami z unijnych funduszy. Na przykład Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, którego uczniowie wyjeżdżają regularnie na wielotygodniowe praktyki na staże do Hiszpanii i Włoch.

Efekty  przynoszą też działania promocyjne na przykład Pilskie Targi Edukacyjne organizowane przez Pwoiat Pilsk. W marcu odbyły się one w „gastronomiku” i zgromadziły rekordową liczbę uczestników, tak duże było zainteresowanie gimnazjalistów ich ofertą. Powiat wydał też Informator Edukacyjny dla gimnazjalistów, a dzisiaj wiele naszych placówek organizowało Drzwi Otwarte. Kolejne już w przyszły weekend.
 
Zapisz się na newsletter