W powiecie jest bezpieczniej. Nasze służby pracują na wysokim poziomie

Data: 25-03-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

W powiecie jest bezpieczniej. Nasze służby pracują na wysokim poziomie Wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie pilskim - to podstawowy wniosek wynikający ze sprawozdań policji, straży pożarnej, sanepidu, czy służby weterynaryjnej, które zdominowały XLIV już sesję Rady Powiatu w Pile.

Tym razem radni powiatowi wysłuchali szerokich sprawozdań o stanie bezpieczeństwa i pracy służb w 2017 roku, które na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu pilskiego.

Optymistyczne wieści przekazał mł. insp. Sebastian Cichocki, Komendant Powiatowy Policji w Pile. Z policyjnych statystyk wynika, że przede wszystkim spadła liczba przestępstw kryminalnych. W 2016 roku policjanci stwierdzili ich 1613, natomiast w 2017 -blisko sto takich zdarzeń mniej, łącznie 1524. Wśród nich mniej było przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, jak kradzieże, rozboje i bójki, co ważne wzrosła też ich wykrywalność. Dla porównania w 2016 roku była ona na poziomie 77 procent, w 2017 – wyniosła 80 procent. Na drogach powiatu pilskiego też było bezpieczniej,  odnotowano mniej wypadków, mniejsza była także liczba osób rannych i zabitych.

Jak podkreślił komendant Cichocki, z pewnością przyczyniły się do tego liczne akcje profilaktyczne, które przeprowadzili pilscy policjanci, m.in. „bezpieczny powiat”, „bezpieczne drogi”, „Nie zabijaj, nie daj się zabić”, czy „Seniorze nie daj się oszukać”, w końcu  zorganizowana pod Starostwem Powiatowym w Pile, pamiętna akcja znakowania rowerów, która zgromadziła setki cyklistów. 
Warto też wspomnieć, że do Prokuratury Rejonowej w Pile w 2017 roku wpłynęło w sumie 2085 spraw, z czego ponad 96 procent zostało zakończonych do 31grudnia, a akty oskarżenia skierowano w 295 sprawach.

Powody do zadowolenia ma też bryg. Rafał Mrowiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Pile. Stan bezpieczeństwa pożarowego w powiecie jest na wysokim poziomie. W porównaniu do 2016 roku, w 2017 spadła liczba zdarzeń, do których wyjeżdżali strażacy i to aż o 15 procent. I w tym przypadku nie ma wątpliwości, że przyczyniły się do tego także liczne akcje  profilaktyczne i prospołeczne: „Obudź czujność”, „Czad i ogień”, czy „CZADowy konkurs”, organizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pile, któremu patronuje starosta pilski Eligiusz Komarowski. Akcje te zwiększyły świadomość mieszkańców i w 2017 roku zniwelowały do zera ofiary śmiertelne „cichego zabójcy” jak i liczbę  samych zdarzeń.
Warto odnotować kolejny sukces. Czas dojazdu strażaków z KP PSP w Pile na miejsce zdarzenia znacznie się skrócił i średnio wynosi 6 minut 49 sekund, znacznie lepiej niż średnia w Wielkopolsce.

Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile, który realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i utylizacji w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. W powiecie pilskim służby weterynaryjne przebadały w 2017 roku ponad 33 tysiące zwierząt, w kierunku różnych groźnych chorób. Na szczęście wyniki badań były ujemne.

Sporo pracy mieli też inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. W ubiegłym roku zwiększyli nadzór sanitarny nad jakością żywności, wody, warunkami żywienia zbiorowego, stanem obiektów użyteczności publicznej oraz placówek zdrowotnych. W 2017 roku przeprowadzili w sumie 2533 wizytacji, a samych kontroli sanitarnych 5404. W powiecie pilskim nie stwierdzono epidemii chorób zakaźnych. Zmniejszyła się także liczba skarg mieszkańców. Najczęściej dotyczyły one sprzedaży artykułów spożywczych po terminie ich przydatności do spożycia.   

Radni przyjęli wszystkie informacje złożone przez służby zarówno ratunkowe, jak i sanitarne. Eligiusz Komarowski, starosta  pilski, tak podsumowuje ich działalność.
- Liczby nie kłamią. Ze statystyk jasno wynika, że mieszkańcy powiatu pilskiego mogą czuć się bezpiecznie. Spadek zdarzeń zagrażających utracie zdrowia, życia czy mienia oznacza, że nasze służby pracują bardzo dobrze, a co ważne potrafią ze sobą współpracować. Słowa uznania należą się funkcjonariuszom pilskiej komendy policji, strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Pile i licznej grupie druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych w całym powiecie pilskim, którzy wzajemnie wspierają się w służbie. Słowa uznania kieruję także do służb sanitarnych, weterynaryjnych i pozostałych, które na co dzień też dbają o nasze bezpieczeństwo. Gratuluję i dziekuję.     
Zapisz się na newsletter