Złote Pióra dla młodych mistrzów słowa

Data: 22-03-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Złote Pióra dla młodych mistrzów słowa To był już XV jubileuszowy Konkurs o Złote Pióro organizowany przez Klub Literacki Pegazik działający w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” wspólnie z Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile. Wręczenie nagród odbyło się 21 marca w Międzynarodowy Dzień Poezji.  

Poziom był wysoki, wpłynęła rekordowa liczba prac i to o różnorodnej tematyce – tak w skrócie jury w składzie: Zuzanna Przeworska, przewodnicząca, poetka, dziennikarka, wydawca, prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol, która patronuje konkursowi, Elżbieta Ambroż, poetka i Jan Arski, dziennikarz, animator kultury, wiceprezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol podsumowało tegoroczną edycję konkursu. Złote Pióra przyznano w czterech kategoriach wiekowych, otrzymali je:

- Marika Pytlarz ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - za zestaw liryczno-refleksyjnych wierszy: „Razem:, „W świecie”, „Chcę umrzeć”, „Samotność”, „Nie wiem” – za wyobraźnię, prawdę uczuć i poetyckie „tęsknoty, których nie zagoi się esemesem”,
- Agata Mindykowska z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za perełki poetyckie, które „oczyszczają z balastu dnia” i głęboką refleksję o świecie w wierszach: „Sąd o (ludziach) ostateczny”, „Pomiędzy”, „Muśnięcie”, „Psychoanaliza” ,
- Weronika Pytlarz z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, za nieprzeciętną wyobraźnię i własny styl poetycki w błyskotliwym i dojrzałym zestawie wierszy: „Będziemy mówić”, „Szeptem mów”, „Wielkie nieba”, I przysięgam”, „W tych domach”, „Gorączka nocy letniej” ,
- Adam Marczyk z Piły, student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, za piękno „zaszyte między słowami” w opowiadaniu „Jeden, dwoje, troje”.

Przyznano też nagrody za kolejne miejsca oraz dużo wyróżnień. W sumie nagrodzono ponad 40 autorów. Wydarzenie to odbyło się pod patronatem Starosty Pilskiego, Eligiusza Komarowskiego, który osobiście gratulował laureatom i wręczał im dyplomy.
- To bardzo ważne, by mieć pasję w życiu. Ona człowieka wzbogaca, często nadaje mu sens.  Konkurs o Złote Pióro promuje i nagradza autorów słowa pisanego, w najlepszej formie. Dzisiaj, w dobie popkultury, mediów społecznościowych, kiedy przekaz najczęściej sprowadza się do użycia kilku słów, haseł i skrótów, dbałość o język polski jest tym bardziej cenna. Gratuluję laureatom i dziękuję Pani Zuzannie Przeworskiej, że od lat organizuje to przedsięwzięcie i opiekuje się młodymi twórcami– powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

Konkurs już wypromował młode talenty literackie, wielu było nagradzanych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Niektórzy laureaci Złotych Piór z poprzednich edycji konkursu, na przykład maturzystka Laura Chuchla wydała właśnie debiutancki tom poezji "Spowiadam się", a student Andrzej Jan Rubik przygotowuje do druku tom wiersz "Alibi". Z kolei Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Wyrzysku przygotowuje do druku antologię pod kierunkiem nauczycielki z tej szkoły Anny Panek. W książce większość autorów to laureaci poprzednich edycji tego konkursu.

Lista laureatów:

Szkoły podstawowe:
ZŁOTE PIÓRO – MARIKA PYTLARZ,  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

II nagroda ex aequo: 
- Julia Felcyn ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej,
- Konstancja Pazderska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku,
- Zuzanna Szwagierczyk ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,

 III nagroda ex aequo:
- Andrzej Gogoła ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Antonina Kopka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, 
- Wiktoria Wójcik  ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, 
- Maria Wygrzywalska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,

Gimnazja
ZŁOTE PIÓRO – AGATA MINDYKOWSKA , 
z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,  

II nagroda ex aequo:
-Alicja Tyrańska z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Marta Strzelec z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,  

III nagroda ex aequo:
- Klaudia Soczewka - z gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
- Wiktoria Pytlarz - z gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
 
Szkoły ponadgimazjalne:
ZŁOTE PIÓRO – WERONIKA PYTLARZ
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,  

II nagroda ex aequo:
- Michał Podkowa - z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

III nagroda:
- Emilia Szymańska - z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,    

Studenci:
ZŁOTE PIÓRO – Adam Marczyk z Piły
- student Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku,

II nagroda ex aequo:
Kinga Wasilewska z Piły - studentka Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Aleksandra Kamińska z Nowego Dworu koło Szydłowa – studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 
Zapisz się na newsletter