Powiatowa EKO-EDUkacja i ponad 200 słuchaczy!

Data: 15-03-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiatowa EKO-EDUkacja i ponad 200 słuchaczy!  Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile i Stowarzyszenie „Teatralna 1”, działające w szkole, to organizatorzy pierwszej Powiatowej Konferencji EKO-EDUkacja, która w 14 marca odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął starosta pilski Eligiusz Komarowski. W konferencji wzięło udział  ponad 240 osób!

Głównym celem konferencji było przekazanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i nauczycielom cennej wiedzy na temat ochrony środowiska i promowanie postaw prośrodowiskowych.
- Tym razem rozmawialiśmy na tematy związane z ekologią. Tematy były szerokie od ochrony lasów, zwierząt, po codzienne zachowanie człowieka, mniej konsumpcyjne, które ma ogromny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego – powiedział Piotr Halama, dyrektor ZSP nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Obecni na konferencji przedstawiciele władz powiatu pilskiego wicestarosta Stefan Piechocki oraz Przemysław Pochylski, etatowy członek zarządu, zwrócili uwagę na istotny element edukacji ekologicznej, jakim jest kształtowanie emocjonalnego stosunku do zjawisk i obiektów w środowisku człowieka, zapewnili również o trosce władz powiatu o to, by zagadnienia z zakresu ochrony i kształtowania środowiska były ważnym i stałym punktem programów wychowawczych w szkołach.

- Jeśli sami w sobie poczujemy potrzebę, że o środowisko wokół nas należy dbać, to takie postawy będą udzielać się również innym. Dlatego tak ważna jest edukacja od najmłodszych lat, bo nie wystarczy tylko kochać przyrodę, należy też wiedzieć, jak ją chronić - stwierdził Stefan Piechocki, wicestarosta.  

Ważne informacje na temat ochrony lasów przekazał Adam Standio, nadleśniczy w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, który wygłosił wykład o zrównoważonej gospodarce leśnej. Mówił o ochronie ekosystemu leśnego, równowadze, jaka powinna być w nim zachowana oraz o ochronnej i gospodarczej funkcji lasów, słowem o ich ogromnym znaczeniu dla człowieka.

W konferencji wziął udział także Marcin Grzegorzek, przyrodnik z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, który z kolei mówił o żubrach w pilskich lasach. Jego wystąpienie zawierało wiele osobistych refleksji wynikających z codziennego kontaktu z tymi, jakże rzadkimi już dzisiaj, zwierzętami.

Nie zbrakło też ekologów, którzy po prostu kochają naturę i zrobią dla niej wiele, by ją chronić. Obecny na konferencji Bartek Tyrcha, podróżnik i ekolog przekonywał, że należy powstrzymać radykalną eksploatację bogactwa przyrodniczego Ziemi i zachęcił, aby do środowiska naturalnego podjeść także emocjonalnie, z sercem.  

Wykład końcowy wygłosiła Krystyna Lewińska, szkolna i uliczna edukatorka, aktywistka i weganka. Namawiała słuchaczy do zmiany trybu myślenia i życia, przede wszystkim do mniejszego konsumpcjonizmu.

Padło więc wiele mądrych słów o ochronie Planety Ziemia. Konferencję celnie podsumował Przemysław Pochylski, etatowy członek zarządu powiatu.
- Ważne, aby każdy z nas osobiście czuł się odpowiedzialny za środowisko naturalne i w miarę  możliwości edukował innych, bo to nie jest tak, że otrzymaliśmy Ziemię na własność lecz jesteśmy tu tylko gośćmi i nie wypada nam niszczyć domu, do którego zostaliśmy zaproszeni - wyznał.

Organizatorzy pierwszej Powiatowej Konferencji „EKO-EDUkacja” już zapowiedzieli, że będzie kolejna.
Zapisz się na newsletter