Są pieniądze dla osób niepełnosprawnych na dofinansowanie nauki

Data: 13-03-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Są pieniądze dla osób niepełnosprawnych na dofinansowanie nauki To ważna informacja dla osób niepełnosprawnych, które się kształcą. Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II. Warto złożyć wniosek.  

O dofinasowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uczące się w szkołach policealnych, wyższych: jednolitych magisterskich oraz pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także podnoszące kwalifikacje na studiach podyplomowych.

W ramach programu można uzyskać dofinasowanie:
- kosztów opłaty za czesne – w wysokości do 3000 zł,
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w wysokości do 4000 zł,
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – w wysokości do 1000 zł.

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą liczyć na zwiększenie dodatku kształcenia w następujących przypadkach:
- znaczny stopnień niepełnosprawności oraz dodatkowe koszty z tytułu likwidacji barier w poruszaniu,  komunikowaniu  się – dofinansowanie do 700 zł
- uczące się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania – dofinansowanie do 500 zł
-posiadanie Karty Dużej Rodziny – dofinansowanie do 300 zł
- nauka na dwóch i więcej kierunkach lub  studia w trybie przyspieszonym – dofinansowanie do 300 zł
- poszkodowanie w wyniku działania żywiołu w 2017 lub 2018 roku – dofinansowanie do 300 zł

UWAGA! W przypadku dofinansowania czesnego obowiązuje wkład własny w wysokości 15 procent  wartości czesnego. Z wkładu własnego zwolnione są: osoby nie pracujące oraz  zatrudnione, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę.

Formularze wniosków o dofinansowanie są do pobrania na stronie www.powiat.pila.pl, w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/AKTUALNOŚCI. Można też je odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Pile w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa, al. Niepodległości 33/35 ( II piętro, pokój 221).
Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” pod numerami telefonów: 67/210 93 91 i 67/210 93 81.
 
Zapisz się na newsletter