Ankieta - internet szerokopasmowy i telefonia stacjonarna

Data: 09-10-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Urząd Komunikacji Elektronicznej zajmuje się obecnie weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w tzw. „mapach popytu” w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz internetu szerokopasmowego. Dane te są dostępne na stronie internetowej: www.mapa.uke.gov.pl. W związku z prowadzonymi pracami, Prezes Urzędu zwrócił się do wojewodów, a za ich pośrednictwem do starostów i prezydentów o rozpowszechnienie specjalnej ankiety wśród mieszkańców. Wypełnienie ankiety przez jak największą grupę osób pomoże Prezesowi UKE na skuteczniejsze działania na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.



Ankieta jest dostępna na stronach internetowych Urzędu (www.uke.gov.pl) oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/5). Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej ankietę można wypełnić bez konieczności jej drukowania (mail: mapa@uke.gov.pl). Można też po wypełnieniu przesłać ją listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.