Jak kształcić młodzież, by miała pracę?

Data: 13-02-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jak kształcić młodzież, by miała pracę?  Jak dostosować ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski, by jak najlepiej odpowiadała zapotrzebowaniu rynku pracy, w tym szczególnie lokalnego? Temu właśnie były poświęcone konsultacje z pracodawcami, które 12 lutego odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile.

Temat był niezwykle ważny, bo na rynku pracy od lat brakuje fachowców wielu zawodów. Pracodawcy biją na alarm, że w niektórych branżach, za kilka lat, będą musieli nawet zamknąć firmy, bo nie będzie już ludzi do pracy. Dlatego na spotkanie zaproszono przedstawicieli nie tylko szkół, ale również przedsiębiorców, których pojawiło się całkiem sporo. Obecna była Grażyna Sobieraj, właścicielka firmy Grapil,  a zarazem przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy. Pilskie firmy reprezentował też Tomasz Toboła, członek Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, a zarazem prezes firmy budowalnej Pil-Building. W imieniu Cechu Rzemiosł Różnych w spotkaniu uczestniczyła Urszula Kwiatkowska. Nie zbrakło też dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, czy przedstawicieli władz powiatu, Eligiusza Komarowskiego, starosty pilskiego i Przemysława Pochylskiego, etatowego członka zarządu powiatu.
 
Ofertę edukacyjną placówek szkolnych przedstawiła Łucja Zielińska, dyrektor wydziału oświaty w Starostwie Powiatowym w Pile.   
-  Generalnie spełniamy wymagania rynku pracy i nasza oferta jest dzisiaj bardzo elastyczna. Sami pracodawcy sugerowali, by uczniowie ucząc się na przykład architektury krajobrazu, robili również  kurs florystyczny i my takie dodatkowe umiejętności w naszej ofercie posiadamy. Na przykład w Zespole Szkół Ekonomicznych przy kształceniu specjalistów w zawodzie technik-handlowiec nastawiliśmy się na kształtowanie dodatkowych umiejętności usług e-commerce, czyli sprzedaży internetowej – tłumaczy.

Podczas dyskusji pracodawcy byli poproszeni o odpowiedź na cztery  pytania:
-     Czy przedstawiona oferta edukacyjna jest wystarczająca / wyczerpująca, spełnia oczekiwania Państwa, czy odpowiada ona na potrzeby rynku pracy?
-     Jakie nowe kierunki kształcenia / zawody zdaniem Państwa należałoby wprowadzić do oferty edukacyjnej szkół na rok szkolny 2018/2019?
-     Jakie formy współpracy pomiędzy Partnerami Społecznymi a szkołami wydają się zdaniem Państwa najbardziej efektywne, mogą przynieść najwięcej wspólnych korzyści?
-    W jaki sposób mogą Państwo pomóc w promocji kształcenia zawodowego?

Generalnie  pracodawcy nie mieli większych uwag, wielu odpowiadało, że oferta jest wystarczająca, tyle, że młodzi wybierają technika, licea, a nie szkoły branżowe, a właśnie absolwentów tych ostatnich im najbardziej brakuje. Ale okazuje się, że jest kilka skutecznych sposobów, by młodych ludzi przyciągnąć do nauki konkretnego zawodu. 
- Pracodawcy zadeklarowali pomoc w szkoleniu uczniów w swoich zakładach w oparciu o najnowsze technologie. Ważnym i skutecznym sposobem są też stypendia w wysokosci kilkuset złotych miesięcznie, które już fundują pracodawcy. Efekt jest. Na przykład w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy Teatralnej, 12 uczniów uczy się w zawodzie drukarza, kiedy w ubiegłym roku szkolnym naboru w tym zawodzie nie było. Ale największa drukarnia w Pile Colours Factory, należąca już do jednych z największych w Polsce, ufundowała stypendia dla uczniów – dodaje jeszcze Łucja Zielińska. 

Ważny głos w dyskusji dotyczył jeszcze udziału doradców zawodowych przy wyborze szkoły średniej przez ucznia podstawówki. Ale istotna jest też rola rodziców, by dobrze dzieckiem pokierowali. W końcu najważniejszy chyba głos: na rynku pracy nieustająco trzeba podnosić swoje kwalifikacje, a zdobycie umiejętności w jednym zawodzie, nie oznacza, że będziemy w nim pracować przez całe życie.

Wszystkie głosy pracodawców zostały odnotowane i zostaną przekazane zarządowi powiatu.   
- Oferta edukacyjna naszych szkół jest bogata i na wysokim poziomie. Wymieniliśmy sprzęt w pracowniach komputerowych, nasi uczniowie uczestniczą w ramach wielu projektów w stażach za granicą. Przede wszystkim jednak opracowaliśmy ofertę edukacyjną, która po raz pierwszy jest konsultowana z przedstawicielami rynku pracy - podsumowuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski.