Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
BIP

Spotkanie sołtysów: cenne rady i ciekawe prelekcje

Data: 08-02-2018    Drukuj     Udostępnij

Spotkanie sołtysów: cenne rady i ciekawe prelekcje W Ujskim Domu Kultury, 7 lutego, odbyło się Spotkanie Sołtysów Powiatu Pilskiego. Jego organizatorami był Powiat Pilski, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Ujście.

W spotkaniu uczestniczyli sołtysi z wszystkich gmin powiatu pilskiego oraz  wójtowie i burmistrzowie. Wzięli w nim udział również przedstawiciele samorządu powiatowego: Stanisław Wełniak z-ca przewodniczącego Rady Powiatu w Pile, Jerzy Wiesiołek  członek Zarządu Powiatu w Pile, Stefan Piechocki, wicestarosta pilski. Do Ujścia przyjechał też Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jan Pikulik, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Do Ujskiego Domu Kultury zjechało zatem liczne grono, ale i tematy, które poruszono na spotkaniu, były ważne, bo dotyczyły możliwości pozyskania środków na inwestycje jak i ciekawe przedsięwzięcia, zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jak i z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Robert Krysztofiak, naczelnik Wydziału Wdrażania i Pomocy Technicznych w Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, zaprezentował program „Pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 roku.
Dariusz Młynarczyk, z-ca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, omówił  z kolei finansowanie projektów na obszarach wiejskich, a Rafał Gil,  z-ca dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem,   przedstawił możliwości pozyskania środków na rozwój ciekawych inicjatyw społecznych i gospodarczych jeszcze z innych źródeł. 

Głos zabrał również Jarosław Maciejewski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, który mówił o znaczeniu współpracy sołtysów z burmistrzami i wójtami gmin. Apelował do powołania stowarzyszenia sołtysów na terenie powiatu pilskiego. Po nim wystąpił jeszcze Robert Gotowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii, który przedstawił bieżącą sytuację dotyczącą ASF,  na terenie powiatu pilskiego.

- To było bardzo ciekawe i owocne spotkanie.  Sołtysi i przedstawiciele  władz gminnych otrzymali wiele cennych informacji dotyczących możliwości pozyskania pieniędzy na poprawę komfortu życia mieszkańców wsi. Dowiedzieli się skąd i jak pozyskać środki na przykład na modernizację świetlic, budowę plenerowych siłowni, czy modernizację zbiorników wodnych.  Warto brać przykład z Powiatu Pilskiego, który korzysta również ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki  nim udało nam się wybudować ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej nr 1175 P na odcinku Nowa Wieś Ujska. Wykorzystujemy je również przy przebudowie drogi nr 1197 P na odcinku Kruszki-Kijaszkowo – mówi Stefan Piechocki, wicestarosta.

Z programu „rozwoju obszarów wiejskich” można też czerpać pieniądze na lokalne imprezy. Powiat skorzystał z nich, organizując w ubiegłym roku  „VII Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej”, który był ogromnym wydarzeniem kulturalno- rekreacyjnym  w Pile.