Hala przy SOSW rośnie w oczach

Data: 26-01-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Hala przy SOSW rośnie w oczach
Do 30 czerwca 2018 roku zakończy się budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, natomiast miesiąc wcześniej zostanie zagospodarowany teren wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Prace idą zgodnie z planem, a ich efekty są coraz bardziej widoczne.

- Każda ze stron pragnie, aby inwestycja służyła latami, dlatego prace toczą się sprawnie, ale i rozważnie. Nie mam wątpliwości, że pod koniec czerwca efekt finalny zostanie osiągnięty. Już w poprzednim roku zakończono prace nad ogrodem polisensorycznym wraz z wyposażeniem, konstrukcją ławek, koszów oraz oświetleniem zewnętrznym. W 2017 roku wykonano również roboty ziemne przy sali gimnastycznej, rozebrano nieczynny ciepłociąg, wylano fundamenty oraz wzniesiono ściany zewnętrzne. W ostatnich dniach wykonane zostały stropy nad zapleczem sali – informuje Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Warto dodać, że w 2017 roku dokonano także koniecznej wycinki drzew, wykonano kanalizację deszczową, a także rozebrano budynek gospodarczo – garażowy.

Za zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka odpowiada przedsiębiorstwo MARK Mariusz Kądziołka z Margonina. Te prace wyceniono na niespełna 2,9 mln złotych. Budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem zajmuje się PIL-BUILDING Sp. z o.o. (koszt: prawie 3,7 mln złotych). Całkowita wartość projektu wynosi 7 289 448,78 zł, z czego koszty kwalifikowalne to 5 045 693,76 zł, a kwota dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych, pozyskanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wyniosła 3 999 721,43 zł (79,27%). Realizowana inwestycja doskonale wpisuje się w jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Śniadeckich w Pile.